Kirken logo
Dødfødsel og sykdom hos barn i mors liv

Dødfødsel og sykdom hos barn i mors liv

Tekster og forslag til liturgiske byggeklosser

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  15.06.2023
 • Oppdatert
  18.10.2023
 • Beskrivelse

  Her finner du tekster og forslag til liturgiske byggeklosser i forbindelse med dødfødsel og sykdom hos barn i mors liv.

  Ressursene på denne siden er ment som hjelp og inspirasjon i samtaler og i pastoral assistanse i møte med familier som opplever ulike former for dødfødsel. I alle slike møter er pastoralt skjønn avgjørende og det oppfordres derfor til å tilpasse og bruke materialet slik det passer best i den aktuelle situasjonen. De ressursdokumentene som er utformet som liturgier er ikke formelt vedtatte ordninger, men ressursmateriale ment til hjelp i arbeidet med å finne rammer og ord.

  Som hjelp til prest, diakon eller andre (som f.eks. andre kirkelig tilsatte eller sykehuspersonell) finner du på denne siden:

  Alt ressursmateriell på denne siden er erfaringsbasert. Materiellet er samlet og jobbet frem i forbindelse med en konsultasjon med Bispemøtet i 2017 og ført i pennen av Ingebrigt Røen og andre sykehusprester. Nemd for gudstjenesteliv (NFG) er redaktør for ressursmateriellet.

  For ytterligere fordypning, finnes det i Tidsskrift for sjelesorg, nr. 2/2018 en artikkel med fortellinger og ettertanker i forbindelse med ritualisering knyttet til dødfødsel. Artikkelen er skrevet av sykehusprest Ingebrigt Røen, sykehusprest ved St. Olavs hospital.

Kontaktpersoner