Kirken logo
Sosiale medier

Illustrasjonsfoto

Sosiale medier

Tips til hvordan jobbe effektivt på sosiale medier. Nå med ny innholdsplan-mal for 2024.

 • Alder
  9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  21.12.2023
 • Oppdatert
  04.01.2024
 • Beskrivelse

  Kirke på nett handler om å være kirke der folk er. Og folk er på sosiale medier. 

  Den norske kirkes strategi sier at kirken skal gi tilhørighet og skape gode møteplasser og fellesskap både fysisk og digitalt. Sosiale medier er viktige redskaper for å få det til.

  I denne ressursen finner du:

  • Ny strategi for sosiale medier (ny vår 2023)
  • Introduksjon til ulike sosiale medier
  • Innledning til målgruppearbeid
  • Refleksjon om retorikk på sosiale medier
  • Slik finner du gode illustrasjonsbilder til bruk på sosiale medier
  • Slik kan kirken bruke Facebook godt
  • Planlegg innhold (ny innholdsplan for 2024!)
  • Moderering av digitalt innghold
  • ...Og mye mer

  Klikk deg rundt i sidemenyen for å finne frem til ressursene.

  Helhetlig arbeid med kirke på nett

  Ønsker du å lese om hele arbeidet med kirke på nett (alle digitale kanaler rettet mot kirkens medlemmer), som nettside, sosiale medier, podkast med mer? Gå til ressursen Kirke på nett

 • Strategi for sosiale medier

  Strategi for sosiale medier i Den norske kirke

  Denne strategien beskriver prinsipper for hvordan sosiale medier i kirkelig regi bør drives, fra strategisk drift til kreativ innholdsproduksjon. Målet med strategiarbeidet er mer himmel på jord – ved å nå ut med kirkens budskap om Jesus Kristus, tilby fellesskap, styrke menneskers tilhørighet til kirken og invitere til kirkelige handlinger på en måte som inkluderer og engasjerer.

  Strategien i dette dokumentet beskriver hvordan kirken bør spille på lag med de sosiale mediene for å nå sine mål. 

  Last ned og les strategien her

  Last ned strategien for sosiale medier i Den norske kirke her (PDF).

  Hvem er strategien for?

  Strategien er gjeldende for nasjonale sosiale medier i Den norske kirke.

  Kanaler på alle andre nivåer i kirken oppfordres til å ta den i bruk som ressurs og veiledningsdokument for sitt arbeid.

  Hvordan er strategien utviklet?

  Strategien er skrevet og testet av Kirkerådets sekretariat i tett samarbeid med Content Marketing Norge. Strategien er gjennomgått og testet av over 20 kirkelige medarbeidere. og gjennomgått av eksterne eksperter på sosiale medier i Norge.

   

  Helhetlig arbeid med kirke på nett

  Ønsker du å lese om hele arbeidet med kirke på nett (alle digitale kanaler rettet mot kirkens medlemmer), som nettside, sosiale medier, podkast med mer? Gå til ressursen Kirke på nett

 • Planlegging

  Innholdsplanlegger

  For å sikre jevnlig publisering av relevant og godt innhold er det anbefalt å lage en digital innholdsplan, gjennom et enkelt dokument. 

  Malen er et exceldokument og har fire ark. Det første arket er en introduksjon og eksempler på hvordan planen kan fylles ut. Helt nederst i arket kan du klikke deg inn og begynne å fylle ut selv. Året er delt inn i tre tertialer, og har hvert sitt ark.

  Kirkerådet har lagt inn informasjon om nasjonale kampanjer og noen forslag til innholdsidéer som kan gjennomføres lokalt. Dette er med forbehold om endringer, så sjekk ut ressursbanken.no/kampanjer for oppdatert informasjon. Informasjonen som ligger inne som et forslag, og kan fjernes eller endres fritt.

  Føl deg fri til å gjøre de endringene du trenger for at planen skal være et nyttig arbeidsdokument i din hverdag. Legg til, endre og fjern felter etter behov.

  Last ned utkast til innholdsplan her

  Last ned Excel-fil med innholdsplan og datoer for 2024 her.

   

 • Bilder

  Om bildebruk

  Hvilket bilde bruker du? Hva skal bildet kommunisere? Hvem har rettighetene til bildet, og er bildet innenfor personvernreglene? Les mer på kirken.no/personvern.

  Tilsammen skaper bildene du bruker over tid et inntrykk av hvem kirken er og hvem kirken er til for. Er det tydelig gjennom bildebruken at kirken er mangfoldig?

  Pass på at bildene brukes på en universelt utformet måte. Les konkrete råd her.

  Bilder og maler til fri bruk

  I design.kirken.no kan du finne profilelementer, bilder og maler som kan brukes fritt i Den norske kirke. 

  Den norske kirkes bildearkiv

  I bildearkivet finner du hundrevis av bilder av kirkelige handlinger, høytider, diakoni, frivillighet, gudstjenester og mye mer fra Den norske kirke. Alle bildene har gyldig samtykke for bruk i Den norske kirke → Direktelenke til bildearkivet her (krever innlogging)

  Den norske kirkes malverktøy

  På design.kirken.no finner du også maler til digitale flater. Her finnes et eget malverktøy hvor du enkelt kan designe bilder til poster og bannere i sosiale medier rett i nettleseren.→ Direktelenke til maler her (krever innlogging)

  Slik logger du inn på design.kirken.no

  Logg inn her. Trykk på den røde knappen om du har @kirken.no/@kyrkja.no-e-post. Trykk på Trykk her for å logge inn med en annen e-post om din e-postadresse ikke slutter på @kirken.no/@kyrkja.no.

  Gratisbilder

  Andre ikke-kirkelige tjenester:

 • Kanaler

  Kanaler

  Det finnes mange ulike sosiale medie-kanaler. Det er nyttig å tenke på hvordan disse kanalene virker hver for seg og sammen for å oppnå kirkens mål. På denne siden får du oversikt over:

  • nasjonalt kanalarbeid
  • medievaner per kanal
  • konkrete ressurser for enkeltkanaler 

  Ønsker du å se et en videointroduksjon til ulike sosiale medier og målgruppe-arbeid? Se videoen her.

  Ønsker du å lese om hele arbeidet med kirke på nett (alle digitale kanaler rettet mot kirkens medlemmer), som nettside, sosiale medier, podkast med mer? Gå til ressursen Kirke på nett

  Nasjonalt kanalarbeid

  I strategien for sosiale medier, handler del III om kanalstrategi.

  Finn hele strategien for sosiale medier i Den norske kirke her (PDF).

  I strategien finner du oversikt over kanal, primærmålgruppe for kanalen, mål for kanalen og oversikt over viktige funksjoner kirken kan ta i bruk ved de ulike kanalene.

  I dag beskriver kanalstrategien arbeid med: hjemmesider (kirken.no og skjerikirken), Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, podkastformat og YouTube.

  Av sosiale medier menes her kirkens nasjonale konto i den aktuelle kanalen. Andre kontoer på samme kanal, f.eks. en menighet sin Facebook-side kan ha en annen primærmålgruppe enn det som er nevnt her. Lokale kanaler må selv velge egne målgrupper og mål.

   

  Medievaner per kanal

  Befolkningen 18+

  Ipsos undersøker befolkningen (18+) sine medievaner hvert kvartal – Ipsos' SoMe tracker.

  Hvert kvartal kommer det oppdaterte tall for sosiale medieplattformer i Norge med blant annet Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, LinkedIn, Twitter og TikTok. Ipsos måler til enhver tid 15 sosiale medieplattformer og rapporten viser andel profiler, bruksfrekvens og utvikling for et utvalgt av plattformer.

  Finn den nyeste SoMe tracker-rapporten her.

  Barn og unge (0-18 år)

  Medietilsynet måler barn og unges medievaner og -forståelse hvert år.

  Her finner du rapporter om barn og unges mediehverdag

  Medietilsynet gir også råd til mediebruk for barn og unge. Finn veiledning for innhold og skjermbruk for ulike aldersgrupper her:

  Du finner også et eldre webinar om mediebruk for barn og unge, i regi av Den norske kirke her: Trykk her for se.

   

  Konkrete ressurser knyttet til enkeltkanaler

  YouTube

  • Teksting er viktig for at filmene skal være tilgjengelige for hørselhemmede - og de som skroller på mobilen uten lyd. Lær hvordan du tekster her

  Facebook

  Direktesending

  Teksting

  • Teksting er viktig for at filmene skal være tilgjengelige for hørselhemmede - og de som skroller på mobilen uten lyd. Lær hvordan du tekster her
 • Universell utforming

  Universell utforming av sosiale medier

  Sosiale medier er for alle, og kirkens kanaler må være tilrettelagt for at alle skal kunne møte kirken på nett. Utformingen av selve mediene har man ikke kontroll over, men mye gjøres for at flere skal få tilgang til materialet. Dette finnes det gode råd for å legge til rette for.

  universellutforming.no har en konkret guide for universell utforming av de største sosiale mediene vi har. Finn hele her.

 • Sikkerhet

  Informasjonssikkerhets- og personvernrutiner

  Sosiale medier gjør det mulig for kirken å skape digitale fellesskap. Tjenestene øker likevel sårbarheter for brukeren, brukerens venner/følgere og kirken selv. Derfor er det viktig å ha på plass noen informasjonssikkerhets- og personvernsrutiner for både kirkens offisielle kanaler og personlige profiler som administrerer kirkens kanaler

  • Gjør deg kjent med kirkens felles personvernreglement og kontakt personvernombud ved behov.
  • Aktiver totrinnsverifisering for innlogging der det er mulig. Finn veiledning for å aktivere totrinnsverifisering på nettvett.no.
  • Sørg for at mer enn en person har admin-tilgang der det er mulig. Dermed kan en kollega hjelpe den som blir hacket eller mister tilgang.
  •  Lag sterke passord med minimum åtte tegn, helst med spesialtegn og symboler.
  • Oppbevar passord på en sikker måte. Dette kan være et digitalt passordhånteringsprogram (se anbefalte programmer hos nettvett.no) eller innlåst i fysisk skap.
  • Bruk kun info/bilder og videoer der gjenkjennelige personer har gitt samtykke. Finn mal for samtykkeskjema her.
  • Ved gjenbruk av andres innhold må du ha aktiv tillatelse, f.eks. på en e-post, kommentar eller melding fra den som har laget innholdet. Husk å kreditere opphavskonto/-person ved republisering. Klikk her for flere råd om reposting.
  • Skal du strømme? Følg Sikkerhetsutvalgets retningslinjer her
  • Vi behandler ikke henvendelser med sensitive personopplysninger i sosiale medier.
  • Kirkerådet og bispedømmekontorene kan henvise folk til å bruke eDialog dersom de skal sende sensitiv informasjon
  • Fellesråd og menighetsråd kan kun motta sensitiv informasjon via brev eller ved fysisk oppmøte på kirkekontoret
  • Varsler om kritikkverdige forhold skal meldes i kirken.no/varsel
  • Sjelesorgssamtaler på nett kan ikke gjennomføres i sosiale medier. Henvis gjerne til kirken.no/chat eller inviter vennlig til en samtale ansikt til ansikt
  • Følg tett opp innboks og kommentarfelt for å sikre trygt digitalt miljø.

   

  Hvem har ansvar?

  Kirkeverge/daglig leder i menighet/menighetsrådsleder er ofte juridisk ansvarlig redaktør for innholdet som publiseres på menighetens SoMe-kanaler. Andre i staben kan gjerne være operativ(e) redaktør(er) og ha ansvar for daglig drift.

 • Godt innhold

  Sjekkliste for å lage godt innhold

  Er språket ditt godt?

  • Hvordan skrive på sosiale medier? Se videoen.
  • Kan du formidle det viktigste i 1-3 setninger? Da unngår du «les mer» knappen. Hva kan fange oppmerksomheten slik at færre scroller forbi? Husk korrekturlesning om det er tekst.
  • Legg ut innhold det er lett å forstå. Unngå interne ord og «stammespråk», så folk ikke føler seg ekskludert. Følg med på hva ungdommene gjør, men ikke bruk og kopier ungdomsuttrykk og språk, det blir fort kleint.
  • Det er fort gjort å skrive «Velkommen til oss» eller «Vi ønsker deg velkommen til..» og lignende. Hvem er «vi» og «oss»? Er det staben i menigheten, er det menighetsrådet, er det hele menigheten? Ofte kan en løsning være å fokusere på «du»: «På søndag er du hjertelig velkommen til gudstjeneste!»

  Én klar målsetting

  • Hva skal den som ser innlegget gjøre? Dele innlegget, kommentere, like/trykke på en reaksjon, nevne noen i kommentarfeltet, trykke på lenken til nettsidene? Bestem deg for et «mål» med posten og lag den deretter.

  Bruk av hashtags

  • Emneknaggen er bygget opp av symbolet # etterfulgt av et eller flere ord uten mellomrom.
  • Bruk noen få gode hashtags, ikke mange og tilfeldige. Du kan f.eks. bruke 3-6 som hovedregel.
  • Les mer i strategien for sosiale medier

  Lag innhold for å skape engasjement

  • Hvordan holder du kontakt med følgerne?
  • F.eks. kan en stille et spørsmål, lage en «poll»/avstemning, ha en konkurranse, eller andre ideer som gjør at posten «lever videre» utover informasjonen som gis.
  • NB: Om en post oppfordrer til handling/kommentar/dialog er det viktig at noen har ansvar for å besvare det som kommer i arbeidstiden.

  Følg opp responsen

  • Svar og responder på kommentarer og tilbakemeldinger! Å ikke bli sett når man legger igjen en kommentar kan oppleves trist, og ser ikke bra ut for de andre som ser feeden.