Kirken logo
Tilgjengelighetserklæring | Obligatorisk erklæring for kirkelige nettsider

Illustrasjon: uutilsynet.no

Tilgjengelighetserklæring | Obligatorisk erklæring for kirkelige nettsider

Alle kyrkjelege verksemder pliktar å ha ei tilgjengelegheitserklæring på plass på sine nettstader. Her er oppdatert informasjon om kva krava er.

 • Laget av
  Kirkerådet/Tilsynet for universell utforming av IKT
 • Publisert
  30.01.2023
 • Oppdatert
  10.05.2023
 • Beskrivelse

  Innan 1. februar 2023 pliktar alle kyrkjelege verksemder å ha ei tilgjengelegheitserklæring på plass på sine nettstader. Den er obligatorisk å bruke for offentlege verksemder og verkstemder som er heilt eller delvis finansiert av det offenlege. Løysinga blei lansert 3. oktober 2022.

  Hovudregelen er at alle kyrkjelege nettsider skal ha tilgjengeleghetserklæring. Sjå fremgangsmåte i sidemenyen på denne sida.

   

 • Om erklæringen

  Les alt om erklæringen på uutilsynet.no

  Les alt om tilgjengeleghetserklæring for ikt og det nye regelverket hos uutilsynet.no. Klikk her for å komme rett til informasjonssida.

  I denne fanen får du kortfattet informasjon om tilgjengelighetserklæringen.

   

  Kva for digitale tenester skal ha tilgjengeleghetserklæring?

  • Alle nettsider skal ha tilgjengelegheitserklæring.
   Sjå framgangsmåte for din nettsideplattform i sidemenyen.
  • Har dere ein app, skal denne ha ein eigen tilgjengeleghetserklæring.
  • Regelverket om tilgjengeleghetserklæring gjeld ikkje for fagsystemer eller administrative IKT-løysingar.
  • Sosiale medier skal vere universelt utforma, men det er ikkje kjrav om tilgjengelighetserklæring for sosiale medier i dag (nb. Det kan kome seinare).

   

  Kva ansvar har eg som redaktør på nettside?

  • Alle redaktører er ansvarlege for å følge utforme innhald universelt.
  • Mange av punktene i tilgjengeleghetserklæringa handlar om tekniske ting som nettsideleverandøren sørger for. Men det er også ein del du må passe på når du skriv på nettstaden, redigerer og publiserer bilete. 
  • Alle som skriv eller på andre måtar redigerer på nettsider må derfor gjere seg forstått med innhaldet i erklæringa.

   

  Formål med tilgjengeleghetserklæringen

  • Erklæringa viser brukaren i kva grad ein nettstad eller app er universelt utforma.
  • Brukaren får informasjon om brot på krava, kva utfordringar det fører til og forklaring på kvifor verksemda ikkje følgjer regelverket. 
  • Brukaren kan melde frå om feil og manglar direkte til verksemda i erklæringa.
  • Tilgjengelegheitserklæringa vil sørge for at verksemda set seg inn i krava og har eit bevisst forhold til om ein følgjer regelverket eller ikkje.
 • Kirken.no-nettsider

  Kirken.no-nettsider med EpiServer som publiseringsplattform

  Dette gjør Kirkerådet

  • Alle nettsider som ligger på kirken.no (på plattformen Episerver/Optimizely) kan benytte seg av en felles tilgjengelighetserklæring som Kirkerådet fyller ut.
  • Lenken til erklæringen kommer på denne siden og i footeren på kirken.no.

  Tre trinn du med kirken.no-nettside gjøre

  Alle med kirken.no-nettsider må gjøre disse tre trinnene.

  1. Kjenne til at erklæringen ligger nederst på nettsidene

  Tidligere ble det meldt at alle må legge lenke til erklæringen nederst på sin nettside. Dette er nå gjort fra nasjonalt hold, så du slipper gjøre dette. 

  Tidligere ble det meldt at alle må legge lenke til erklæringen nederst på sin nettside. Dette er nå endret. For å lage minst mulig arbeid er dette nå gjort fra nasjonalt hold, slik at det er likt på alle sider. 

  Etter den store oppgraderingen i forrige uke (skyløftet) kunne utviklerne for nettsiden legge lenken i "footeren" nederst på alle sider. 

  Dette gjør at du som redaktør ikke trenger å endre noe på forsiden. Du finner lenke til tilgjengelighetserklæring for kirken.no-sider i det grå feltet nederst på nettsiden med tittel «Tilgjengelighetserklæring».

   

  2. Kjenne innholdet i erklæringen

  Alle som har redigeringstilgang må kjenne innholdet i tilgjengelighetserklæringen og ditt ansvar, som ligger på ressursbanken. Dette handler om hvordan vi alle har ansvar for å gjøre innhold universelt utformet. 

  Alle personer som har tilgang til å skrive, publisere og redigere på kirkens nettsider er redaktører. Redaktører har et stort og viktig ansvar for universell utforming.

  Derfor er det viktig at alle som har redigeringstilgang på nettsidene er kjent med erklæringens innhold. Gjør deg kjent med erklæringen her.

  I tillegg er det viktig at du kan de grunnleggende trinnene som må til for å gjøre innholdet på kirkens nettsider universelt utformet. Se huskeliste for redaktører i fanen i sidemenyen: For redaktører.

  Det er viktig å ha kunnskap om universell utforming på nett. Derfor bør alle som mottar denne e-posten ta et nettkurs som handler om universell utforming av nettsider. Se anbefalte kurs i fanen i sidemenyen: Kurs om UU.

  Med erklæringen ser vi at kirkens nettsider ligger ganske godt an, når det kommer til universell utforming. Samtidig er det forbedringspotensial, og erklæringen gir et godt utgangspunkt for å jobbe videre med dette. 

   

  3. Legge inn "Ingen nettside" på uustatus.no

  Fredag 27. januar 2023 ble det avklart med UU-tilsynet at det eneste sokn/fellesråd må gjøre er å logge inn på uustatus.no og svare "nei" på spørsmål om virksomheten har egne nettsider.  

  I fjor mottok sokn og fellesråd brev fra UU-tilsynet med pin-kode og beskjed om å logge inn på uustatus.no for å fylle ut tilgjengelighetserklæring. 

  Hovedregelen er at hvert domene, altså kirken.no, skal ha én erklæring. Denne er nå laget nasjonalt, slik at sokn/fellesråd ikke trenger å legge inn egen erklæring på uustatus.no. Kirkerådet fikk dette bekreftet fra UU-tilsynet på fredag 27. januar. 

  Likevel må sokn/fellesråd som har mottatt brev logge inn på uustatus.no med bank-ID og legge inn enhetens organisasjonsnummer og pin-kode. Så skal du rapportere at enheten ikke eier egen nettside. 

  • På spørsmål om soknet/fellesrådet kan regnes som en del av offentlig sektor: Svar JA
  • På spørsmål om virksomheten eier et eller flere nettsteder: Svar NEI
  • På spørsmål om virksomheten eier en eller flere apper: Svar NEI 
 • Agrando-nettsider

  Vitec Agrando-nettsider

  Dette må du som har nettsider fra Vitec Agrando gjøre

  Dette må alle redaktører gjøre

  Les tilgjengelighetserklæringen når den er klar.

  Videre må du huske å følge regler for universell utforming hver gang du lager innhold. Finn de viktigste grepene du tar som redaktør på en nettside under fanen "For redaktører" i sidemenyen. 

  Ønsker du å lære mer om grep du må og bør gjøre som redaktør på nettside, finner du også kursmateriell i fanen "For redaktører" i sidemenyen.

 • Kirkedata-nettsider

  Kirkedata-nettsider

  Dette må du med Kirkedata-nettside gjøre

  • Kirkedata lager en veiledning til hvordan du med Kirkedata-nettsider skal fylle ut erklæringen. Lenke kommer snart på denne siden.
  • Klikk her for å komme til veiledningssiden som uutilsynet.no har laget.
  • Legg lenke til erklæringen i footeren på nettsiden (det nederste feltet på nettsiden). Lenke i footeren skal ha tittel Tilgjengelighetserklæring og lenken du skal legge til lenke til ferdig utfylt tilgjengelighetserklæring.

  Dette må alle redaktører gjøre

  Les tilgjengelighetserklæringen når den er klar.

  Videre må du huske å følge regler for universell utforming hver gang du lager innhold. Finn de viktigste grepene du tar som redaktør på en nettside under fanen "For redaktører" i sidemenyen. 

  Ønsker du å lære mer om grep du må og bør gjøre som redaktør på nettside, finner du også kursmateriell i fanen "For redaktører" i sidemenyen.

 • Andre leverandører

  Andre nettsideleverandører

  Dette må du med annen nettsideleverandør enn kirken.no, Kirkedata eller VitecAgrando gjøre

  • Menigheter og fellesråd som ikke har kirken.no-side må kontakte sin leverandør for å få kjennskap til de tekniske delene av tilgjengelighetserklæringen. Disse har ikke felles domene og må derfor fylle ut for hvert enkelt domene.  
  • Følg uutilsynets veiledning og fyll ut tilgjengelighetserklæring. Klikk her for å komme til veiledningssiden.
  • Legg lenke til erklæringen i footeren på nettsiden (det nederste feltet på nettsiden). Lenke i footeren skal ha tittel Tilgjengelighetserklæring og lenken du skal legge til lenke til ferdig utfylt tilgjengelighetserklæring.

  Dette må alle redaktører gjøre

  Les tilgjengelighetserklæringen når den er klar.

  Videre må du huske å følge regler for universell utforming hver gang du lager innhold. Finn de viktigste grepene du tar som redaktør på en nettside under fanen "For redaktører" i sidemenyen. 

  Ønsker du å lære mer om grep du må og bør gjøre som redaktør på nettside, finner du også kursmateriell i fanen "For redaktører" i sidemenyen.

 • For redaktører

  Redaktørens ansvar for universell utforming

  Alle personer som har tilgang til å skrive, publisere og redigere på kirkens nettsider er redaktører. Redaktører har et stort og viktig ansvar for universell utforming.

   

  Dette må alle redaktører på kirkens nettsider gjøre

  Gjør deg kjent med innholdet i tilgjengelighetserklæringen. 

  Huske å følge regler for universell utforming hver gang du lager innhold. Her er noen av de viktigste grepene du må ha under huden:

  • Alle nettsider skal ha en logisk tittel
  • Husk å formatere overskrifter i teksten
  • Legg til alternativ bildetekst på alle bilder
  • Lag menyer som det er enkelt å navigere i
  • Ikke publiser bilder med mye tekst i bildet

  Se webinar (20 min) om universell utforming av kirken.no-sider

  Her kan du lære mer om universell utforming på nettsider

 • Kurs om UU

  Grunnkurs i universell utforming

  Her er noen nyttige kurs som er godt grunnlag for å kjenne til de viktigste grepene for universell utforming på nett:

  Se også webinar (20 min) om universell utforming av kirken.no-sider

  Kurs fra Den norske kirkes læringsplattform

  Disse kursene er spesielt laget for Den norske kirke, og kursene i listen under ligger på Den norske kirkes læringsplattform.

  Via lenkene nedenfor kan du se kursene selv om du ikke har tilgang til læringsplattformen enda:

Kontaktpersoner

 • Sandra Nyland Forstrønen
  Sandra Nyland Forstrønen Produkteier kirken.no og skjerikirken.no sn994@kirken.no