Kirken logo

Publiseringsløsningen Kirken.no

Kirken.no er Den norske kirkes nettsideløsning. På kirken.no, både nasjonalt og på menighetenes og fellesrådenes nettsider, kommer medlemmer og befolkning i kontakt med kirken og finner enkelt informasjon om kirkens tilbud og aktiviteter.

Publiseringsløsningen Kirken.no
 • Publisert
  10.08.2022
 • Beskrivelse

  Kirken.no skal formidle og gi relevant informasjon om kirkens tro, invitere til fellesskap og inspirere til deltakelse i kirkelige handlinger. 

  Kirken.no speiler kirkens identitet og aktiviteter. Nettsideløsningen gir en helhetlig, troverdig og utadrettet presentasjon av kirken og bidrar til å skape offentlig gjenkjennelse.  

  På kirken.no skal vi møte medlemmenes og befolkningens behov på en best mulig måte. Gjennom nettsidene skal det være enkelt å melde seg til dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Kirken.no skal også rekruttere til arbeid og frivillig innsats i kirken. 

 • Om produktet

  Funksjonalitet 

  Kirken.no er en CMS-løsning (Content Management System) levert av Optimizley (tidligere EpiServer). Løsningen blir driftet og utviklet av kirken med et tverrfaglig team, ledet av en produkteier i Kirkerådet.  

  Løsningen er både en publiseringsløsning og et system for å forvalte innhold som dokumenter og bilder. I tillegg har kirken.no-løsningen flere integrasjoner, for eksempel til Medarbeideren, Kardinal og Kirkebyggdatabasen.  

  Menigheter og fellesråd kan opprette nettsider på kirkens fellesløsning. I tillegg består løsningen av en nasjonal side, bispedømmenes nettsider og noen nasjonale enheter. 

  Muligheter 

  I vår digitale hverdag er kirken.no for mange inngangsporten til kirken. Nettsidene må til enhver tid ha et tydelig eksternt preg og være tilpasset brukernes behov, samt senke terskelen for at medlemmer og befolkning tar kontakt med og har lyst til å utforske kirken. Innholdet på nettsidene skaper vi sammen. Når vi kanaliserer vår formidling i en felles retning og i samme kanal, kan vi skape mer himmel på jord.  

  Løsningen forenkler redigering og organisering av innhold på kirken.no, og består av en rekke ulike sidetyper og blokker. Som redaktør kan du bruke disse som “byggeklosser” for å sette opp nettsiden etter ditt behov. Nettsideløsningen følger nasjonal grafisk profil og ivaretar kravene til universell utforming.    

  Kirken.no-løsningen legger til rette for deling av artikler og tekster. Om du ønsker å gjenbruke innhold fra nasjonale sider eller fra andre menigheter så kan det enkelt kopieres inn på din side. Spør likevel først om du ønsker å kopiere fra andre. Nasjonale saker kan brukes fritt.   

  Utvikling 

  For kirken er det viktig at nettsidene kontinuerlig forbedres og utvikles for å kunne innfri forventningene ansatte, medlemmer og befolkningen har til innhold, tjenester og selvbetjening. Det gjøres kontinuerlig innsiktsarbeid for å justere retning på utviklingen, slik at løsningen gir mest mulig nytteverdi, både for redaktører og besøkende av nettsidene. Ta kontakt med produkteier hvis du har innspill til forbedringer.  

 • Siste nytt

  Ny publisering fra Gudstjenesteplanleggeren til kalenderen på kirken.no

  I labOra Gudstjeneste er en egen kolonne for publisering til Skjerikirken (som også publiserer til kirken.no). Kryss av i kolonnen for å publisere hendelsen på Skjerikirken og kirken.no med den informasjonen som er lagt inn i labOra Gudstjeneste.Kategorien settes til «Gudstjeneste og åpen kirke», presten settes som kontaktperson og lokalet settes automatisk.Finner du ikke kolonnen? I labOra Gudstjeneste velger du hvilke kolonner du vil se ved å klikke på «Utseende».

  Endring i flyt på arrangementsoppretting

  Arrangementer opprettet i Medarbeideren/Kardinal eller i Arrangørportalen sendes nå til Skjer i kirken, og speiles derfra på kirken.no. I praksis betyr dette at:

  • det vil ligge samme arrangementsinformasjon på kirken.no og Skjer i kirken
  • du ikke lenger trenger å legge inn en ical og kalender-id fra Medarbeideren/Kardinal for at kalenderen skal synroniseres. Det eneste du må passe på er at det på hjemmesiden er lagt inn riktig organisasjonsnummer.
  • hjemmesidene vil være kjappere i bruk

  Mer om hvordan dette fungerer kan du lese om i brukerhåndboken som ligger under fanen "Opplæring og brukerstøtte" i høyremenyen.

  Mulig å endre call to action-teksten på artikkelblokk

  Call to action-knappen, den som oppfordrer til handling, har tidligere vært låst til "Les mer". Denne kan nå endres på, for eksempel til "Finn arrangement" som på bildet nedenfor.

  Du finner feltet for å endre teksten nederst på content-fanen i artikkelens egenskaper. Dersom du ikke endrer den settes den automatisk til "Les mer".

  Brukerhåndbok for redaktører

  Det er laget en brukerhåndbok for redaktører på kirken.no som vil fylles på kontinuerlig. Du finner den i høyremenyen i denne ressursen under fanen "Opplæring og brukerstøtte".

 • Opplæring

  Kirken.no skal være en brukervennlig publiseringsløsning, som menigheter og fellesråd opplever at er lett å ta i bruk, både teknisk og innholdsmessig, og som ikke krever omfattende opplæring.  

  Det jobbes kontinuerlig med brukerhåndbok med veiledninger og beskrivelser av ulike deler på nettsidene. Du kan se brukerhåndboken her: Brukerhåndbok kirken.no

   

 • Brukerstøtte

  Kirkepartner servicedesk gir brukerstøtte og veiledning i bruk av nettsidene. Ta kontakt på telefon 21 06 07 08 eller e-post servicedesk@kirkepartner.no. 

  Tilgang

  Ta kontakt med Kirkepartner for mer informasjon eller for å bestille tilgang, enten på telefon 21 06 07 00 eller skjema.

  Kontakt

  Produkteier har daglig oppfølgingsansvar for løsningen. Har du innspill eller ønsker om forbedringer? Ta kontakt med produkteier - se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Kontaktpersoner

 • Sandra Nyland Forstrønen
  Sandra Nyland Forstrønen Produkteier kirken.no og skjerikirken.no sn994@kirken.no