Kirken logo
Digital forhåndsstemming

Digital forhåndsstemming

Ved kirkevalget i 2023 blir det for første gang mulig å forhåndsstemme digitalt.

 • Publisert
  21.06.2022
 • Beskrivelse

  Digital forhåndsstemming

  I 2023 er det valg i Den norske kirke. Nå utvikles en løsning som gjør at medlemmer kan stemme digitalt i forhåndsstemmeperioden.

  Kirkerådet vedtok i desember 2020 at det var ønskelig å legge til rette for digital
  forhåndsstemming. På samme tidspunkt ble regler for digital forhåndsstemming vedtatt.

  Systemet vil henge sammen med valgmodulen i medlemsregisteret.

 • Om produktet

  Om produktet

  Digital forhåndsstemming skal gjennomføres i Invote, et system levert av det spanske firmaet Scytl. Det vil bli mulig for alle velgere å logge seg på med BankID eller tilsvarende for å avgi stemme.

  Digital forhåndsstemming vil være åpent i perioden 10. august 2023 til 6. september 2023 (onsdag før valgdagen).

 • Kontakt

  Kontakt

  Produkteier
  Margit Aas Onstein, mo244@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

  Systemeier
  Torbjørn Backer Hjorthaug, th297@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Utvikling

  Utvikling

  Det er første gang det gjennomføres digital forhåndsstemming ved kirkevalg. Testfasen gjennomføres vår/sommer 2022. Pilottest gjennomføres høsten 2022 og akseptansetest i februar 2023.

Kontaktpersoner