Kirken logo
Læringsplattformen

Læringsplattformen

Felles digital læringsplattform for ansatte i Den norske kirke

 • Publisert
  25.11.2022
 • Beskrivelse

  Den norske kirke skal være en lærende organisasjon. Det betyr at vi, som ansatte og kollegaer, stadig utvikler oss og vår kunnskap slik at kirken kan utføre sitt oppdrag og fortsatt være en aktiv samfunnsaktør i lokalsamfunn over hele landet. På læringsplattformen, kurs.kirken.no, skal alle ansatte få tilgang til kurs som gjør opplæring lettere tilgjengelig.

 • Kompetanseutvikling

  Kirken skal styrke sin posisjon i sivilsamfunnet som en levende og nærværende folkekirke. Samfunnet stiller stadig nye og endrede krav til kompetanse. Vi må være i utvikling for å løse kirkens oppgaver, både dagens og de som møter oss i fremtiden.

  Læringsplattformen er en del av kompetansesatsingen i Den norske kirke. Vi skal fremme en læringskultur av høy kvalitet der det foregår kontinuerlige utviklingsprosesser, for å øke bevissthet rundt egen kompetanse og for muligheten til å videreutvikle denne.

 • Om produktet

  Fordeler

  Læringsplattformen samler alt av kurs og opplæring på ett sted. For å gjøre det enkelt og fleksibelt å ta ansvar for egen læring, er kurs tilgjengelig på både PC, mobil og nettbrett.

  På læringsplattformen tilbys relevante og nyttige kurs for det daglige arbeidet til alle i Den norske kirke. Hele spennet fra kurs innen kirkefag og økumenikk til bruk av digitale verktøy, vil tilgjengeliggjøres. Læringsplattformen komplementerer andre former for læring, og skal ikke erstatte andre læringsarenaer.

  Funksjonalitet

  I læringsplattformen finner du som ansatt kurs og opplæring i kurskatalogen. Kurshistorikken viser hvilke kurs du har tatt og du kan ta kursene så mange ganger du måtte ønske. Ledere kan melde ansatte på kurs og ha oversikt over hvilke kurs ansatte har gjennomført. Dette gjør det enklere for ledere å tilby systematisk opplæring og kompetanseheving til ansatte.

  Kursproduksjon

  Kurskatalogen skal speile kompetansebehovene til kirken, og katalogen er i stadig utvikling. Kurs produseres gjennom Kirkerådets sekretariat. Meld gjerne inn forslag, ønsker og behov til brukerstøtten kurs@kirken.no.

 • Brukerstøtte

  Veiledning for ledere finner du her: Veileder for ledere i læringsplattformen.pdf

  Spørsmål om hvordan du kan bruke læringsplattformen kan du sende til kurs@kirken.no.

  Tilgang

  Alle ansatte i Den norske kirke skal få tilgang til læringsplattformen kostnadsfritt. Løsningen er for tiden under utrulling. Dette er en prosess som henger sammen med etablering av et felles ansatt- og organisasjonsregister, som blant annet vil gi læringsplattformen nødvendig informasjon om hvem som er nærmeste leder.

  Du får en velkomstmelding når du har fått tilgang, og du vil da kunne logge deg inn på kurs.kirken.no

  Kontakt

  Produkteier har daglig oppfølgingsansvar for løsningen. Har du innspill eller ønsker om forbedringer? Ta kontakt med produkteier - se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Kontaktpersoner