Kirken logo

Rapportering på "øvrige tiltak": Hva og hvorfor

De siste årene har tall på menighetens tilbud til barn og unge blitt rapportert dels i SSB-skjema (Kirkelig årsstatistikk), dels i Planverktøy for trosopplæringFra og med 2021 skal det meste av dette kun rapporteres i planverktøyet.

Sist oppdatert 10. januar 2022

Det betyr at tallene kan registreres fortløpende gjennom hele året og samles på et sted. Dette vil gi et mer helhetlig bilde av barne- og ungdomsarbeidet.

Les en gjennomgang av feltene i øvrige tiltak

I planverktøyet skal det nå rapporteres tiltak som ligger under "øvrige tiltak". Både tiltaksbeskrivelsen og tiltaksrapporten har færre felter å fylle ut enn "tiltak i en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alderen 0–18 år" (også kalt tiltak "over streken"). 

Hvorfor rapportere alle tiltak for barn og unge i planverktøyet?

 • Det vil gi et helhetlig bilde av barne- og ungdomsarbeidet
 • Det blir lettere å se alt trosopplæringsarbeid lokalt i sammenheng
 • Det vil gi et bredere og riktigere bilde av trosopplæring i Den norske kirke, regionalt og nasjonalt.
 • Tallene kan registreres fortløpende gjennom hele året og samles på et sted.
 • Fra rapportering for 2021 spøøres det ikke lenger om kontinuerlige tiltak for barn og unge i SSB-skjema (med noen få unntak)

Hvordan rapporteres disse tiltakene?

 • Alle trosopplæringstiltak for barn og unge i menigheten skal ligge i planen. Legg derfor inn de tiltak og aktiviteter som skjer i menighetene, men som ikke ligger i planverktøyet i dag.
 • Rediger også de tiltakene som allerede ligger under «øvrige tiltak» og kryss av for samarbeidende organisasjon, kategori og eventuelt kryss av for målgruppen inkluderer deltakere over 18 år (se en gjennomgang av feltene).
 • Når tiltaket er avsluttet fylles det inn deltakertall i tiltaksrapporten. Deltakerne skal ikke fordeles på alder eller kjønn.
 • Hvis tiltaket ikke har noen samlinger (f.eks utdeling av dåpshilsen på 1-årsdagen) kan du krysse av for dette i tiltaksrapporten. Det skal da ikke legges inn noen deltakertall.
 • NB: skole/kirke-samarbeid og barnehage/skole-samarbeid skal fortsatt ikke ligge i trosopplæringsplanen.

Hva skjer med rapporteringen i SSB-skjemaet (kirkelig årsstatistikk)?

 • Fra rapporteringen for 2021 er de fleste spørsmål om barn og unge tatt ut av SSB-skjemaet (Kap 6A og 6B) og erstattet med tall fra planverktøyet.
 • Kor (kap 7), lederkurs (6.B.3), babysang (6.A.1) og søndagsskole (6.A.2) skal inntil videre fortsatt rapporteres også i SSB-skjema, da dette er tall med en historikk som ikke uten videre kan videreføres ved å flytte det til planverktøyet.

Spørsmål?

 • Ta kontakt med rådgiver for trosopplæring/undervisning i ditt bispedømme eller seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet ved Carl-Fredrik Bommen (cb842@kirken.no)