Kirken logo
Kirkens Nødhjelp: kurs til menighetsråd og diakoniutvalg

Kirkens Nødhjelp: kurs til menighetsråd og diakoniutvalg

Alle ansatte og frivillige med verv i menighetsråd eller diakoniutvalg i Den norske kirke anbefales å ta dette korte kurset for å lære mer om Kirkens Nødhjelp og menighetenes relasjon til organisasjonen. Du finner lenke til kurset under beskrivelsen, når du klikker på "Finn kurset her".

 • Publisert
  18.01.2024
 • Oppdatert
  18.01.2024
 • Bakgrunn

  BAKGRUNN

  Kirkene i Norge er Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere. Kirkens Nødhjelp er en profesjonell bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land. Som bistandsorganisasjon har ikke Kirkens Nødhjelp mye penger på bok. Penger som menigheter samler inn til fasteaksjonen er et svært viktig grunnlag for at ytterligere midler kan genereres fra for eksempel bistandsbudsjettet og sikrer at vi kan rykke ut med en gang en katastrofe oppstår.

  Det er derfor viktig at du som sitter i menighetsrådet og jobber i Den norske kirke kjenner til Kirkens Nødhjelp og den særskilte tilknytningen det er mellom kirkene og Kirkens Nødhjelp.

  For de som vil lære mer om Kirkens Nødhjelp, anbefaler vi å se filmen om hvordan Kirkens Nødhjelp ble til. Filmen finner du på denne nettsiden: https://www.kirkensnodhjelp.no/om-oss/var-historie/

  – Vi anbefaler alle menighetsråd å sette seg inn i stoffet fra Kirkens Nødhjelp. Gjennom arbeidet til Kirkens Nødhjelp blir tro, håp og kjærlighet til kroppsspråk og praktisert hver eneste dag, i både påvirkningsarbeid, sanitære løsninger og nye brønner i landene de er tilstede. Lykke til!

  Einar Tjelle, internasjonal direktør i Den norske kirke

  "Kirkens Nødhjelp driv nødhjelp på vegner av ei rekke norske kyrkjesamfunn. Slik deltek kyrkjelydane våre i kampen for rettferd på tvers av landegrenser. Kvart sokneråd oppnemner ein Kirkens Nødhjelp-kontakt blant stab eller frivillige." (Håndbok for menighetsråd kap. 2, side 31)

 • Beskrivelse

  Kurset er laget av Kirkens Nødhjelp og består av en film og spørsmål til samtale og refleksjon. Vi anbefaler at menighetsråd og stab tar kurset i fellesskap. Ved å gjennomføre kurset blir du bedre kjent med Kirkens Nødhjelp som diakonal organisasjon og båndet mellom organisasjonen og kirkene i Norge. Kurset er laget av Kirkens Nødhjelp og består av en kort film og spørsmål til samtale og refleksjon som ikke trenger ta lang tid.