Kirken logo
Kurs for fellesråd

Kurs for fellesråd

Vinteren og våren 2024 gjennomføres opplæring av nye medlemmer i fellesråd. Kirkerådet og KA samarbeider om materiell og et felles opplegg for kursing av nyvalgte rådsmedlemmer høsten 2023 og våren 2024. En styringsgruppe ser kursene for menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet i sammenheng og har som mål å sikre en konsentrert og prioritert felles kjerne av innhold til alle kurs for henholdsvis menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd.

  • Publisert
    24.01.2024
  • Oppdatert
    25.01.2024

Kontaktpersoner