Kirken logo
Bibelen i trosopplæringen

Bibelen i trosopplæringen

To forskningsartikler om bibelen og bruk av bibelen i trosopplæringen

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  MF Vitenskapelig høyskole
 • Publisert
  25.09.2019
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Utgitt med støtte fra Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke

  Bibelen i trosopplæringen

  To forskningsrapporter fra MF Vitenskapelig høyskole.

  Hvordan foregår bibelundervisningen i trosopplæringen i Den norske kirke?

  Dette er en rapport fra følgeforskning som ikke bare skal empirisk beskrive hvordan bibelundervisningen i 2015-2018 foregår, men gi konstruktive innspill til Den norske kirkes arbeid med Bibelen i trosopplæringen.

  I rapporten inngår en relativt omfattende presentasjon av bibeldidaktisk teori som kan danne grunnlag for å gjennomtenke og fornye bibelundervisningen i Den norske kirke. Teorien brukes for å reflektere videre basert på den empirien vi har etablert fra bibelundervisning for ulike
  aldersgrupper og i svært ulike menighetstyper over hele landet. Empirien omfatter observasjoner og/eller video-materiale fra kortere og lengre besøk, fra noen timer opptil fire hele dager, med trosopplæring fra i alt 13 menigheter.

  Les rapporten her: Hvordan foregår bibelunderisningen i trosopplæringen i Den norske kirke?

  Barns og unges respons på bibelundervisning i Den norske kirke

  Denne forskningsrapporten omfatter materiale fra 13 menigheter over hele landet og over et bredt aldersspekter, fra 3 år – 18 år, men med vekt på 6-11-åringer og konfirmanter.

  Forskerne har vært interessert i å finne ut hvordan barn og unge inviteres til å bearbeide bibelstoffet. Underliggende spørsmål har vært: Hvilke anledninger til samhandling og medvirkning gis i bibelundervisningen? Hvilken gjenkjennelse og hvilke reaksjoner skaper undervisningen? Hvilken relevans har tekstene for dem? Hvordan leser barn og unge ulike sentrale bibeltekster? Hvordan foretrekker barna og bearbeide erfaringen med å lytte til bibelfortellinger? Hva synes barn er mest spennende?

  Les rapporten her: Barns og unges respons på bibelundervisning i Den norske kirke