Kirken logo
Bibelen i utvalgte lokale planer

Illustrasjonsfoto: Aaron Burden

Bibelen i utvalgte lokale planer

Forskningsrapport med analyse av hvilke kjernetekster som er i bruk i trosopplæringen i ulike menigheter.

 • Alder
  9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  MF Vitenskapelig høyskole
 • Publisert
  31.01.2018
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirke

  Bibelen i utvalgte lokale planer

  I MF sin rapport Bibelen i utvalgte lokale planer er det analysert 50 lokale trosopplæringsplaner fra fem ulike bispedømmer, godkjent i 2010-2014.

  De 50 ulike planene fra sør til nord gir et lite innblikk i hvor forskjellig kirke-Norge er. Her er små og store menigheter med få eller mange medarbeidere som har skrevet trosopplæringsplaner med ulikt omfang og antall trosopplæringstiltak. Alle planene vitner om et stort engasjement i menighetene for det lokale arbeidet med trosopplæring for barn og unge.

  De lokale trosopplæringsplanene inngår i et samspill både med nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i Dnk. I rapporten er det fokus på forholdet mellom den nasjonale planen Plan for trosopplæring og de lokale planene, når det gjelder trosopplæringens innhold, med vekt på omtale av Bibelen/bibeltekster.

  I rapporten drøfter forskergruppen hva slags type tekster som vektlegges i de lokale trosopplæringsplanene, hvilke bibeltekster som velges for hvilke alderstrinn/tiltak og det nasjonale elektroniske planverktøyets betydning for arbeidet med utformingen av de lokale planene.

  Last ned rapporten her.