Kirken logo
Barn trenger håp

Barn trenger håp

Bok om dimensjoner av håp i barns hverdag.

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12
 • Laget av
  Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med Kirkerådet og IKO.
 • Publisert
  17.11.2012
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirke

  Barn trenger håp

  Hvordan kan ulike slags rom og ulike tider bety noe for barns håp? Hva kan stillhet, meditasjon og bønn bety for barn? Hvordan finner håpet uttrykk og blir stimulert i lek, symboler og ritualer? Hvilken sammenheng er det mellom barn, moral og håp? Hvordan gi barn mot på livet?

  Artiklene gir hjelp til refleksjoner rundt valgene som gjøres daglig i barnehage, skole og hjem, vurdert i lys av et helt sentralt behov hos alle barn.

  Boken kan kjøpes i på Bok og Media