Kirken logo
Troens ABC

Foto: Luther forlag

Troens ABC

Ressursbok for trosopplæringsarbeidet

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Menighetsfakultetet
 • Publisert
  11.08.2015
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Troens ABC

  Kristen tro bygger på budskapet om at Jesus Kristus er stått opp fra de døde og lever i dag. Han viser oss Veien til tro på Gud og vil være vår veiviser gjennom livet. Innholdet i kristen tro er forankret i Bibelen.

  I Den norske kirke tolkes troen i lys av den lutherske bekjennelse. Bakgrunnen for denne boken er kirkens satsing på trosopplæring for barn og unge. Det krever kreativ trosformidling på flere områder. En av oppgavene er å gjøre rede for det elementære innholdet i troen. Det er denne utfordringen vi har grepet fatt i her. Derfor heter boken Troens ABC. Boken vil være en ressursbok for alle som er opptatt av trosopplæring i vår kirke. Det gjelder først og fremst troslærerne i menighet og organisasjon, men også foreldre og faddere som tar sitt dåpsansvar på alvor.

  Alle som leter etter grunnleggende kunnskap om kristen tro, vil ha utbytte av denne boken. Hans Kvalbein (f. 1942), Torleiv Austad (f. 1937) og Lars Østnor (f. 1939) har i mange år undervist ved Det teologiske Menighetsfakultet i fagene Det nye testamente, dogmatikk og etikk. Denne boken er en frukt av deres lange erfaring med undervisning i kristen tro for prester, kateketer og kristendomslærere/religionslærere.

  Boken kan kjøpes her.

  Les Ungdomsarbeid.no sin anmeldelse av boken.