Kirken logo
Hvorfor konfirmasjon

Foto: Sveinung Bråthen

Hvorfor konfirmasjon

SAMLESIDE: Om konfirmanttidens historie, teologi og pedagogikk - og dåp av konfirmanter.

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Arbeidsgruppe nedsatt av kirkerådet
 • Publisert
  04.09.2022
 • Oppdatert
  05.04.2024
 • Beskrivelse

  Hvorfor konfirmasjon?

  Konfirmasjon  har en sentral plass i trosopplæringen i Den norske kirke, og er, i likhet med dåpen, et breddetiltak som er innarbeidet i alle menigheter.

  Fornyelsen og utbyggingen av trosopplæringen innebærer å videreutvikle og styrke konfirmasjonstiden både når det gjelder innhold og omfang.

  Konfirmasjonstiden skal integreres i den lokale planen for trosopplæringer. Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn.

  Under Innhold finner du ressurser om konfirmanttidens historie, teologi, pedagogikk og dåp av konfirmanter.

   

 • Innhold

  Historie og bakgrunn

  Dåp og konfirmasjon - historisk tilbakeblikk

  Konfirmasjon som folkekirkelig rite - endring av konfirmasjonens plass i det norske samfunnet.

  Teologi og pedagogikk:

  Konfirmasjonstidens teologi - Hefte utarbeidet av bispemøtet 2020 om teologi og innhold i konfirmasjonstiden

  Hvorfor konfirmerer kirken – Artikkel av Jan Christian Kielland om hvorfor kirken har konfirmasjon

  Konfirmasjonspedagogikk – Utdrag fra en kommende bok; en pedagogisk refleksjon som forhåpentligvis vil være med på å skape en bedre trosopplæring.

  Nøkler til livet – Artikkel med redegjørelse for tenkingen i boka «Nøkler til livet» som i stor grad bygger på den siste forskningen på læring i kirken gjort ved Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet (UiO).

  Konfirmantbibel – Artikkel av Hans-Olav Mørk om konfirmantbibelen – konfirmantboka som kirken ville ha.

  Å skape trygghet i gruppa – Tips til hvordan skape trygghet i konfirmantgruppa

  Dåp av konfirmanter

  Dåp av konfirmanter – Hvordan snakker vi om dåp med konfirmanter og andre som ikke er døpt som barn?

  Konfirmantopplegg om dåp – Konfirmantopplegg om dåpen. Opplegget tar i bruk mange ulike metoder for at konfirmantene skal forstå hva dåpen er og hva det betyr for dem.

  Jeg har alltid hatt lyst til å bli døpt – Intervju med to 14-åringer som valgte å døpes for å kunne konfirmeres. Av Kristine Sandmæl.

  Dåp i egen gudstjeneste – Liturgi for dåp av konfirmanter i egen Gudstjeneste

  Konfirmantopplegg om dåp – Eksempel fra Konnerud og Skoger menigheter

Kontaktpersoner