Kirken logo
Konfirmanter i gudstjenesten

Foto: Bo Mathisen

Konfirmanter i gudstjenesten

Involvering, musikk, forkynnelse, liturgi og bønner

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet
 • Publisert
  11.07.2017
 • Oppdatert
  05.04.2024
 • Beskrivelse

  Konfirmanter i gudstjenesten

  Gudstjenesten er menighetens fellessamling, og konfirmantene skal være en naturlig del av dette fellesskapet. Konfirmanter trenger gudstjenesten, og gudstjenesten trenger konfirmanter.

  Å møte Guds ord og sakramentene i gudstjenestefellesskapet er helt sentrale måter å erfare tro i praksis på. Gudstjenestens sentrale plass i trosopplæringen gjenspeiles også i konfirmasjonstidens gudstjenester og i konfirmantenes plass i menighetens fellesskap. Det er positivt både for konfirmantene og for hele menigheten som lærende fellesskap at konfirmantene involveres i forberedelse og gjennomføring av hele eller deler av gudstjenesten. Gjennom tilstedeværelse, deltakelse og medarbeiderskap kan konfirmantene bidra til et mangfoldig gudstjenesteliv. Ved at konfirmantene nevnes særskilt i forbønnen, er de på en særlig måte omsluttet av menighetens forbønn gjennom hele konfirmasjonstiden.

  Konfirmasjonstiden skal inneholde minimum åtte gudstjenester. De særskilte gudstjenestene knyttet til konfirmasjonstiden er gudstjeneste med presentasjon, samtalegudstjeneste(r) og konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte konfirmant. Konfirmantene bør møte ulike former for gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden, jf. gjeldende bestemmelser i Gudstjenestebok for Den norske kirke. Arbeidet med gudstjenestene må legge til rette for både variasjon og mangfold, samtidig som gjenkjennelse og lokalt særpreg ivaretas.

 • Innhold

  Involvering

  PULS-messe
  Samtalegudstjeneste der konfirmantene er med på å forme innholdet og uttrykket i gudstjenesten.

  You are beautiful

  En sang skrevet av Jan-Tore Saltnes, til bruk i konfirmasjonstiden - på leir og i gudstjenester. Finnes på spotify og itunes, under albumet Source of love (2018).

  You are beautiful | lydfil
  Sangtekst
  Noter C-dur | noter A-dur

  Tekst/melodi: Jan-Tore Saltnes
  Produsert av: Jan-Tore Saltnes og Einar Kristiansen Five

  Forkynnelse

  Preken i konfirmasjonsgudstjenesten
  Artikkel av Elisabeth Tveito Johnsen om hva som er viktig å preke om på konfirmasjonsdagen.

  Her kan du lese om hva Ungdommens kirkemøte anbefaler når det gjelder å gjøre prekenen livsnær, relevant og tilgjengelig.

  Hvordan læres gudstjeneste
  Pedagogiske forutsetninger for innholdet i en gudstjeneste.

  Liturgi og bønner

  Bønner
  Liturgi og bønner for konfirmasjonsgudstjenesten finner du på denne siden.

  Liturgiske retningslinjer for kateketer og diakoner

   

 • Kommunikasjon

  Kommunikasjon

  Ti gode grunner til å gå på gudstjeneste

  Knut Tveitereid har formulert ti gode grunner til å gå på gudstjeneste. Bruk disse i promoteringen på sosiale medier, eller som en del av gudstjenesten.

   

  Bruk Den norske kirkes bildearkiv og malverktøy

  I design.kirken.no kan du finne profilelementer, bilder og maler som kan brukes fritt i Den norske kirke. → Klikk her for å komme til design.kirken.no.

  I bildearkivet finner du hundrevis av bilder av kirkelige handlinger, høytider, diakoni, frivillighet, gudstjenester og mye mer fra Den norske kirke. Alle bildene har gyldig samtykke for bruk i Den norske kirke → Direktelenke til bildearkivet her (krever innlogging)

  På design.kirken.no finner du også maler til trykk, digitale flater og administrasjon. Her finnes et eget malverktøy hvor du enkelt kan designe plakater, brosjyrer og bilder til poster i sosiale medier rett i nettleseren. Du finner også nedlastbare maler til både avanserte InDesign-filer og enkle Word/Powerpoint-maler → Direktelenke til maler her (nedlastbare maler tilgjengelig uten innlogging, logg inn for å bruke malverktøy)

  Slik logger du inn på design.kirken.no

  Logg inn her. Trykk på den røde knappen om du har @kirken.no/@kyrkja.no-e-post. Trykk på Trykk her for å logge inn med en annen e-post om din e-postadresse ikke slutter på @kirken.no/@kyrkja.no.

   

Kontaktpersoner