Kirken logo
Informasjon om konfirmasjon

Informasjon om konfirmasjon

I denne samleressursen finner du svar på ofte stilte spørsmål rundt arbeidet med konfirmasjon. Påmelding, kommunikasjon, liturgi, konferanser – med mer.

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  09.06.2022
 • Oppdatert
  14.06.2024
 • Beskrivelse

  Konfirmasjonstida er en bærebjelke i kirkens trosopplæring. Målet for konfirmasjonstida er å styrke og nære troen vi blir døpt til. Her finner du ressurser til konfirmantarbeidet i Den norske kirke.

  Generell informasjon om konfirmasjonstida finner man i Den norske kirkes plan for trosopplæring – Gud gir, vi deler. Les kapittel 5 i planen, fra side 23, her:

   

  Denne ressursen er en samle ressurs med informasjon som er relevant for alle som arbeider med konfirmasjonstiden i Den norske kirke.

  Ressursen innholder informasjon om 

  Konmmunikasjonsressurser

  Her finner du mal for brosjyre til bruk i lokalmenigheten. Logo for bruk og andre ressurser som er nyttig for å fortelle ungdommer om konfirmasjon.

  Dokumentasjon av dåp

  Trenger konfirmantene å levere dåpsattest når de melder seg til konfirmasjon? Hva om konfirmanten er døpt i et annet kirkesamfunn?

  Her vil du finne informasjon om alle spørsmål.

  I-konf

  Et evaluerinsgvertøy som er gratis for menighetene å bruke.

  Vertøyet er utviklet for menigheter for å kunne drive en sammenhengende og systematisk evaluering av sin konfirmasjonstid. 

  Liturgier i konfirmasjonstiden

  Kirkemøte 2021 vedtok nye liturgier for konfirmasjonstidens gudstjenester. Liturgiene skal brukes fra det tidspunkt de ble vedtatt.

  Konfirmasjon for alle

  I denne fanen finner du informasjon om en ikke-eksluderende konfirmasjonstid. Her finner du også informasjon om konfirmantleirer for samiske ungdommer, og informasjon om konfirmantleir for hørselshemmede ungdommer og ungdommer som bruker tegnspråk. 

  Aktuelle konferanser

  Faglig påfyll og ny kunnskap. Hvert år arrangeres det ulike konferanser, og her finner du mer informasjon om dem.

 • Kommunikasjon

  Her kan du lese kort om ulike kommunikasjonstiltak knyttet til konfirmasjon i Den norske kirke.

  Se gjerne mer fyldig informasjon og materiell til fri bruk i ressursen: "Konfirmasjon – kommunikasjon".

   

  #konfirmantene på TikTok

  For at ungdommer og foresatte skal få et innblikk i hva kirkelig konfirmanttid går ut på, deler mange medarbeidere i kirken og konfirmanter videoer om konfirmasjon i kirken på TikTok: #konfirmantene.

  Vil du vite mer om hvordan det fungerer og hvordan du kan bruke TikTok i konfirmantarbeidet? Se video her.

  Brosjyre og andre trykksaker

  Det finnes en rekke trykksaker til bruk i kommunikasjon om konfirmasjon. Finn alt på www.kirken.no/design. Det finnes brosjyrer som kan tilpasses i nettleser, enkle Microsoft Office-maler og avanserte InDesign-filer.

  Det sendes ikke ut nasjonal brosjyre lenger. Det er derfor særlig viktig å sende ut lokal brosjyre til medlemmer i aldersgruppen.

  Nettsider

  Hold menighetens nettsider oppdatert så det er enkelt å finne frem for ungdommer og foresatte. Det aller viktigste er å ha klar og tydelig informasjon om hvordan en melder seg på. Skriv også litt om hva konfirmasjonstiden består av i din menighet.

  Bilder til fri bruk

  Det er tatt mange bilder av ungdom og konfirmanter til fri bruk for menighetene.

  Bildene kan hentes på www.kirken.no/design (krever innlogging, fri innlogging for alle medarbeidere). Bildene har samtykke til kirkelig bruk. Husk å oppgi hvem som har tatt bildene ved bruk.

  Logo

  Logo for konfirmanttiden er oppdatert for 2023, og finnes både med årstall og uten. Logo lastes ned fra design.kirken.no.

  Informasjon på kirken.no

  På siden www.kirken.no/konfirmasjon er det tilgjengelig informasjon til konfirmanter og foresatte om konfirmasjon.

  Tekster fra disse sidene kan brukes av menigheter i brosjyre eller på egne nettsider.

  Spørsmål om kommunikasjon?

  Ta kontakt med Heidi Olsen rådgiver i kommunikasjon og samfunnskontakt-avdelingen i Kirkerådet.

 • Dokumentasjon av dåp

  Det er viktig at alle som skal konfirmeres er døpt før forbønnshandlingen. Sjekk om personen er døpt så tidlig som mulig i konfirmanttiden.

  Slik gjør du det:

  Søk opp den kommende konfirmanten i Den norske kirkes digitale medlemsregister og se om personen er døpt.

  Alle dåp fra 1. januar 2001 skal være registrert i Den norske kirkes medlemsregister. Derfor skal du ikke be konfirmantene om kopi av dåpsattest.

  Finner du ikke den kommende konfirmantens dåp i medlemsregisteret?

  1. Ta kontakt med foresatte og spør om vedkommende er døpt i Den norske kirke. Er personen det, må dåpen etterregistreres i medlemsregisteret. Ta kontakt direkte med dåpsmenigheten om dette.
  2. Dersom personen er døpt i et annet kristent trossamfunn, holder det at en lokalt noterer dette. Dåpen skal ikke registreres i medlemsregisteret. Vedkomne må ikke melde seg inn som medlem av Den norske kirke for å kunne konfirmeres.
  3. Er personen ikke døpt, må vedkommende få informasjon om at en må være døpt for å bli konfirmert i kirken.
 • I-konf.no

  Bli med å la konfirmanter, frivillige og ansatte evaluere konfirmasjonstiden!

  For beskrivelse av hvordan sette opp og gjennomføre undersøkelsen. 

  Se her

  På nettsiden I-konf.no har alle menigheter tilgang til å lage undersøkelse. Den kan gjøres i to deler. En i begynnelsen av konfirmantåret og del to ved konfirmasjonstidens slutt.

  Menigheten kan også legge inn inntil 10 egne spørsmål. 

  Undersøkelsen gjennomføres ved at konfirmantene, frivillige og ansatte får en bokstavkode, eller QR kode, som leder de inn på skjema.

  Personvern er ivaretatt i denne undersøkelsen.

  Les mer om undersøkelsen og få informasjon om hvordan sette opp undersøkelsen i Ressursbanken

 • Liturgier

  Se denne siden for alle liturgiene i Ressursbanken.

   

  Konfirmasjonsliturgiene kan leses i bokmål MS Word | PDF eller nynorsk MS Word | PDF.

  Alminnelige bestemmelser for konfirmasjon/ Alminnelige føresegner for konfirmasjon/kan leses her:

  Nynorsk MS Word | PDF 

  Bokmål: MS Word | PDF 

   

  TIPS:

  Har du sett INTRO-gudstjenesten?

  La konfirmantene bli kjent med de ulike leddene. Kan tilpasses lokal grunnordning.

  Den kan lastes ned fra Ressursbanken

 • Konfirmasjon for alle

  En ikke-ekskluderende konfirmasjonstid

  Konfirmasjonstiden er viktig for mange 14. åringer. Og som kirke har vi et ansvar for at alle blir møtt på en god måte.

  Ungdommer kan ha ulike behov for tilrettelegning når det kommer til tidspunkt, gjennomføring eller aktiviteter i konfirmasjonstiden.

  Se her for e-læringskurs om 100% Med

  Trenger du noen å drøfte med eller spørre om råd for hvordan du kan legge godt til rette for en konfirmant, ta kontakt med inkluderingsrådgiveren på bispedømmekontoret.

  Egenandel i konfirmasjonstiden

  Konfirmasjonstiden skal som hovedregel finansieres gjennom menighetens budsjett og etter tildeling fra fellesrådet. Det er menighetsrådet som kan vedta en viss egenbetaling.

  Dette kan være for at ekstra utgifter som transport, bespisning og materiell dekkes ved en egenandel.

  Denne bør holdes så lav som mulig, og det er viktig at menigheten har gode støtteordninger for de familiene som ikke kan dekke en slik ekstra utgift slik at alle som ønsker det kan delta i konfirmasjonstiden.

  Se Trosopplæringsplanen s.42 for mer informasjon

  Samisk konfirmantleir

  Dette er et tilbud til alle samiske konfirmanter i hele Norge, om å delta på en samisk konfirmantleir.

  Konfirmantleiren et i tillegg til menighetens øvrige tilbud i konfirmasjonstiden, og konfirmanten meldes på av sin lokale menighet.

  Samisk konfirmantleir er en flerspråklig samisk trosopplæringsarena. Samisk kirkeråd legger vekt på at leiren skal ha et inkluderende sosialt, kulturelt og flerspråklig miljø.

  De tre samiske språkene og norsk brukes under hele leiren. Det er et mål at alle deltakere skal bli behandlet, og behandle hverandre på en likeverdig måte.

  Datoen for 2023 blir en langhelg i februar.

  Påmelding kommer på www.kirken.no/samisk  i desember 2022.

  Alle menigheten bør ha informasjon om tilbudet i sin informasjonsbrosjyre.

  For mer informasjon, se www.kirken.no/samisk

  Tegnspråklig konfirmantleir

  Døvekirken finnes over hele landet, og tilbyr mulighet for ungdommer til å delta i konfirmantundervisning og/eller leir på tegnspråk i et tegnspråkmiljø.

  Døvekirken kan bistå med aktiviteter til undervisningen som også passer godt for hørende konfirmanter.

  Døvekirken kan også bistå med informasjon og hjelp for å tilrettelegge godt for konfirmanter i sin lokale menighet.

  Døvekirken har høy kompetanse på trosopplæring og konfirmasjon på tegnspråk.

  Se mer informasjon på www.dovekirken.no

   

 • Aktuelle konferanser

   

  UKT konferansen

  Bli med på årlig konferanse for alle som er engasjert i ungdomsarbeid, faglig og praktisk!

  For mer informasjon se: 

  www.mf.no

  Trosopplæringskonferansen

  Trosopplæringskonferansen er Norges største og viktigste møtested for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, trosopplæring og barn og unge.

  Konferansen arrangeres årlig av IKO – kirkelig pedagogisk senter. I år er konferansen støttet av Kirkerådet og arrangert i samarbeid med Kirkens nødhjelp og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

  For mer informasjon se:

  https://trosopplaringskonferansen.no

  Kirkefaglige webinarer

  Følg med på www.ressursbanken.no for kirkefaglige webinarer

  hver torsdag kl 09.00-10.00.

  På webinarer kan en få faglig inspirasjon og påfyll.

  Listen over kommende webinarer deles i nyhetsbrev og i webinarlisten på Ressursbanken.

   

 • Planlegging

  https://kirken.no/konfirmasjon kan menighetene hente informasjon til lokal bruk, og dette er en side hvor konfirmantene og foresatte kan finne svar på spørsmål og svar, innhold i konfirmasjonstiden og lignende.

   

  Under er lenkene til noen artikkler som er skrevet rettet mot konfirmanter:

  Spørsmål og svar om konfirmasjon

  Konfirmant i utlandet

  Dåp før konfirmasjon

  Dåp av barn som bor i forsterfamilier 

  Hva skjer på konfirmasjonsdagen?

   

  Det er også laget en samle side med informasjon rettet mot foreldre og foresatte, den kan leses her

Kontaktpersoner