Kirken logo
Samisk konfirmantleir

Foto: Kirken.no/Ørjan Bertelsen

Samisk konfirmantleir

Det arrangeres årlig en samisk konfirmantleir for ungdom fra hele landet.

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Samisk kirkeråd
 • Publisert
  02.10.2018
 • Oppdatert
  17.01.2024
 • Beskrivelse

  Samisk konfirmantleir

  Samisk konfirmantleir er et tilbud til samiske konfirmanter i alle menigheter i Den norske kirke. Muligheten til å delta på en landsdekkende leir sammen med andre samiske ungdommer i en kirkelig sammenheng blir et minne for livet. Leiren er fra fredag til mandag og er et supplement til konfirmantopplæringa i lokalmenighetene.

  Informasjon om neste leir finnes på kirken.no/samisk

   

  Om konfirmantleiren

  Samisk kirkeråd samarbeider med Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer om å planlegge, gjennomføre og evaluere de samiske konfirmantleirene. Leiren gir årets konfirmanter et tilbud om samisk trosopplæring, i tillegg til det de har i sine hjemmemenigheter.

  Menighetene oppfordres til å informere konfirmantene og deres foresatte om leiren, og å sende inn påmelding for de som ønsker å delta. Påmeldingen legges ut på kirken.no/samisk. Det er gratis å delta, og det er arrangørene som bestiller eventuelle flybilletter.

  Hvordan nå fram til samiske konfirmanter man ikke vet at man har:

  Noen er komfortable med at alle vet at de har samisk tilknytning, og noen ikke er komfortabel med at alle skal vite det.

  • Unngå å spørre i plenum om det er noen her med samisk bakgrunn!
  • Gi samme informasjon til alle konfirmantene dine om tilbudet.
  • Legg info-brosjyre et sted der de som vil kan ta med seg på en diskret måte, og si fra om hvor den ligger. 
  • Gi også informasjon til alle foreldre om Samisk konfirmantleir.
  • Følg opp når det nærmer seg påmeldingsfrist. 
  • Info-ark som gjerne kan skrives ut og sendes med konfirmantene eller henges opp. Infoark om samisk konfirmantleir

   

  Faglig innhold og mål om nestekjærlighet og solidaritet.

  Leirens faglige innhold bygger på målene i Den norske kirkes trosopplæringsplan; «GUD GIR - VI DELER» og «Plan for samisk trosopplæring». Samisk språk, samisk kultur og en samisk kontekstuell kristendomsforståelse står sentralt.

  Samisk konfirmantleir er en flerspråklig samisk trosopplæringsarena. Samisk kirkeråd legger vekt på at leiren skal ha et inkluderende sosialt, kulturelt og flerspråklig miljø. De tre samiske språkene og norsk brukes under hele leiren. Det er et mål at alle deltakere skal bli behandlet, og behandle hverandre på en likeverdig måte.

Kontaktpersoner