Kirken logo
Samisk trosopplæring (webinar)

Samisk trosopplæring (webinar)

Webinar om innenfraperspektiver og anerkjennelse i samisk trosopplæring (01.02.24) er tilgjengelig i opptak.

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  11.04.2024
 • Oppdatert
  11.04.2024
 • Beskrivelse

  Line Merethe Anthonsen Skum er universitetslektor i diakoni ved Kirkelig utdanningssenter i nord – VID Tromsø. Hun har forsket på samisk leirarbeid (ungdoms- og lederhelger i regi av Samisk kirkeråd) hvor hun har intervjuet deltakere om hvilke faktorer som har vært viktige for dem for å delta på disse arenaene. I webinaret presenterte Line Merethe Anthonsen Skum funn fra undersøkelsen.  

  Les Skums forskningsartikkel fra Prismet Nr. 1 (2024) om samme tema. 

  Kristine Aslaksdatter Siri fra Samisk kirkeråd medvirket også i webinaret. Hun kommenterte funnene i Skums undersøkelse og gjorde også rede for noen hovedpunkter sin egen forskning på samisk trosopplæring.  

  Caroline Vesterberg fra Kirkerådet ledet webinaret. 

  Se opptak av webinaret.

Kontaktpersoner