Kirken logo
Trosopplæring som menighetsutvikling

Foto: Bo Mathisen

Trosopplæring som menighetsutvikling

Prismet nr 3/17 - trosopplæring som utvikling av menigheter

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  VID Misjonshøgskolen i samarbeid med MF Vitenskaplig høyskole
 • Publisert
  24.08.2018
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Utgitt med støtte fra Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke

  Trosopplæring som menighetsutvikling

  Tre forkskningsartikler, utgitt i Prismet 3/17.

  • Hvordan fungerer det? Hvordan fungerer samarbeidet mellom frivillige og andre ansatte, gudstjenester som preges av trosopplæringstiltak, oppslutning og planarbeid?
  • Hvilken utvikling kan en egentlig se i menighetene? Hvordan påvirker ulike aspekter ved trosopplæringsreformen menighetens utvikling og på hvilken måte? I den første artikkelen drøftes dette også ut fra teologisk funderte kriterier for hva menigheter er og bør være.
  • Hva nå? Hvilke utfordringer ser vi for framtida, gitt at Norge blir et mer flerreligiøst samfunn og at trosopplæringen per nå langt fra når alle døpte?

  Disse artiklene er skrevet av Erling Birkedal, Hans Austnaberg og Heid Leganger-Krogstad, og de bygger på en empirisk undersøkelse i ulike menigheter. 

  Artiklene kan leses og lastes ned fra denne siden, der hele nummeret av Prismet er tilgjengelig, med flere spennende artikler om menighetsutvikling.