Kirken logo
Lederkurs NMSU - Utvidet

Lederkurs NMSU - Utvidet

Her finner du to nye tilleggskapitler til Lederkurset. 4B Jobb i kirken og 12 Veien videre. Utarbeidet med rekrutteringsmidler fra Den norske kirke.

 • Alder
  16-18
 • Laget av
  NMSU
 • Publisert
  23.09.2022
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Lederkurset NMSU er utvidet med to kapitler, støttet av rekrutteringsmidler fra Den norske kirke.

  Disse to nye kapitlene retter seg særlig mot bruk i menigheter.

  I kapittel 4B Jobb i kirken får deltakerne bli kjent med Den norske kirke. De introduseres for spennende arbeidsoppgaver i kirken, og har praktiske arbeidsoppgaver som quiz om Dnk, Hvem er jeg i kirken? – digital personlighetstest, og et forslag til intervjuguide for samtale med andre kirkeansatte i menigheten. Det er også laget en film til denne samlingen med presentasjon av en prest, en kommunikasjonsansvarlig og en menighetspedagog – der de snakker om hvorfor de jobber i kirken.

  I kapittel 12 Veien videre er det fokus på veien videre i livet. Kapittelet er tenkt som hjelp til å skape refleksjon rundt livets valg. Det inneholder ulike elementer man kan plukke og mikse fra, blant annet et utdypende foredrag: Om å velge og være utvalgt av Bård E. H. Norheim.

  HER ligger de to nye kapitlene til lederkurset, med mer informasjon.

  Kjenner du ikke lederkurset fra før så anbefaler vi at du tar en kikk på hovedsiden for å bli kjent med konseptet. Her finner du Lederkurset.