Kirken logo
LevelUp hybelkveld

Foto: Søgne menighet

LevelUp hybelkveld

Kveld med seminar og matkurs for ungdom som skal bli studenter eller ut i arbeidslivet.

 • Alder
  16-18
 • Varighet
  En kveld, fire timer
 • Laget av
  Søgne menighet i samarbeid med Damaris
 • Publisert
  22.08.2018
 • Oppdatert
  16.05.2024
 • Beskrivelse

  Level up!

  La ungdommene dele sine tanker rundt temaet skam, tilgivelse og forsoning og la de få se hva Bibelen sier om emnet. Forberede ungdommen på hybeltilværelse ved å gi dem inspirasjon innen sunn og enkel mat, litt økonomi-tips og hjelpe dem med å gi strategier for å finne gode kristne studentmiljø.

  Opplegget foregår i tre grupper som rullerer på tre stasjoner:

  1. Skam, tilgivelse og forsoning: Undervisning og samtale med utgangspunkt i serien SKAM
  2. Sunn og enkel mat: En profesjonell kokk demonstrerer og underviser hvordan man kan lage enkle, sunne og billige retter. Ungdummene får prøve og smake selv, og får med et oppskriftshefte hjem.
  3. Student på nytt sted: Hvordan få et trygt og godt nettverk? Hva finnes av kristent miljø på ulike studiesteder? Representanter fra ulike organisasjoner inviteres til å fortelle hva som finnes av tilbud, og gjerne dele egne erfaringer om viktigheten av et kristent fellesskap.

  Neste år vurderes en gruppe om Økonomi, der man inviterer en økonom til å vise kostnader knyttet til mat, reise og bosted, og hvordan de selv kan sette opp et budsjett.

  Vedlegg:

  Oppskriftsheftet fra matlagingskurset i Søgne menighet ble laget eksklusivt til bruk inennfor menigheten, og kan dessverre ikke deles videre. Finn en lokal kokk/baker som kan bli med!

 • Planlegging

  Planlegging

  Opplegget arrangeres av ungdomsdiakon, som kontakter kokk for matlagingskurs, Damaris/undervisere til seminar og studentrepresentanter fra organisasjoner.

  Egenbetaling fra ungdommene på 100,-, som dekker en del av utgiftene knyttet til matopplegget.

  Invitasjon sendes ut pr e-post og det lages et arrangement på Facebook.

 • Innhold

  Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring

  Vi ønsker å gi deltakerne verktøy og ideer til å mestre overgang fra ung til voksen så godt som mulig. Enten de blir studenter eller går rett ut i arbeidslivet, er denne omveltningen temmelig stor. Vi ønsker å gi dem tips til hvordan de kan best finne frem til nye kristne miljøer, gi dem tips til hvordan de kan klare seg best mulig med små budsjett, og hvordan de kan lage god, næringsrik og billig mat.

  Vi ønsker også å hjelpe dem mestre usunn skam. Usunn skam går på selvbildet løs, og vi ønsker gi dem verktøy til å takle den ved å undervise om tilgivelse og forsoning i bibelsk perspektiv.

  Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon

  Vi ønsker å formidle kirkens tro og tradisjon gjennom å fokusere på temaet skam, tilgivelse og forsoning. Hos dagens ungdom har usunn skam blitt en alt for vanlig følelse, og har på mange måter erstattet skyldfølelse. Dette kan brukes som nøkkel til å forkynne evangeliet til en nyt generasjon.

  Tema/innhold: Kristen tro i praksis

  I løpet av seminaret bruker vi både bønn og bibellesing. Vi snakker også om hvor viktig det kan være or deltakerne å finne seg gode kristne miljøer i sin nye situasjon.