Kirken logo
Nattkirke

Nattkirke

Kirkerom, sanser og ungdomsarbeid som ungdommer ønsker.

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Varighet
  Fire timer
 • Laget av
  Tjøme menighet
 • Publisert
  12.06.2018
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Nattkirke vant Trosopplæringsprisen 2017!

  Nattkirken

  Tenker ungdom i dag på Gud? Hvordan skal ungdom tenke på Gud i det hele tatt? Gir kirken rom for de store spørsmålene eller bare ferdigtygde svar? Med Nattkirken ønsker man å skape en arena som senker hverdagstempoet og gir ungdom tid til å tenke selv. Man ville lage et sted hvor ungdom kan sanse Gud; høre, lukte, se og føle. Kirka ønsker ikke å komme med svar før de spør. Hvordan kan en legge til rette for dette, står kirkens opplegg og tradisjoner i veien for at ungdom kan oppdage Gud?

  Tjøme kirke ønsker at ungdom skal være tro mot seg selv og å tørre å ha tillit til sine egne trosoppdagelser. Nattkirken vil bruke kirkebygget på en annerledes måte, her er det rom for flere spørsmål enn svar. Her er det få ord, her kan en lytte til seg selv og Gud, og her kan en kjenne etter. Hvordan kan en legge til rette for dette, står kirkas opplegg og våre tradisjoner i veien for at ungdom kan oppdage Gud?

  Ungdommene er selv arrangører for Nattkirken. De ansatte er medhjelpere og samtalepartnere. Nattkirken bruker ikke sakramentene. Ungdommene bestemmer tema for hver kveld. Noen av temaene en har hatt er: «gjensyn», «hjemkomst», «skapelse» og «gjestfrihet».

  Temaene synliggjøres i kirkerommet gjennom stasjoner, film, musikk og mat. Eksempel på stasjoner er; lego i alterringen for å gjøre «skapelse» håndgripelig, tenketankevegg med gode ord om «gjestfrihet» og egenprodusert film i tilknytning til «hjemkomst».

  Kirken som blir brukt bruker er en murkirke fra 1867. Kirkerommet omskapes og gjøres hjemmekoselig. Faste elementer er lyssetting, musikk, mat som lukter godt i våpenhuset, sofa ved prekestolen, bord og stoler i midtgangen, retro stålamper, lysglobe, fargeleggingsbøker, brettspill. Her kan bare fantasien sette grenser.

  Les mer i Prismet nr 1, 2018: Nattkirke. Kirkerom, sanser og ungdomsarbeid som ungdommer ønsker av Elisabeth Lundevold Ringøen og Rune Jæger-Lian

  Plan for kvelden

  Det starer klokken 17:00, da møtes en for å forvandle kirkerommet og lage mat. Her er ungdommene selv ansvarlig for utformingen.

  Dørene åpnes klokken 20:00 og har åpent til 23:00. I praksis fungerer nå kirkerommet som en åpen kirke. Det er minimalt med «opplegg», ut over det å være sammen, snakke sammen og kose seg i kirken.

  Mål

  Ha et møtested for ungdom der en bruker kirkerommet på en annen måte. Får å nå målsetningen, trenger man ungdommer som vanligvis ikke går i kirken som kan se nye muligheter. Tjøme kirke skapte drudlegruppe og ungdommene skapte Nattkirken.

  Drudlegruppe

  • Utfordre ungdommer som er aktive i menigheten. Be disse ta med en venn som ikke har en tilknytning til kirken.
  • Ungdommene opprettet en egen Facebook gruppe og sto selv for innkalling og legger ut temarelatert innhold.
  • Ungdommene visste ikke mye om opplegget i utgangspunktet, men visste at de fikk mat, det var viktig!

  Vi brukte mye tid på å lage en arena for ungdommene og å bygge tillit. Vi møtes hver tredje uke.

  Plan for drudlegruppekveld:

  • Varm mat.
  • Intro, ca 5 min, temarelatert.
  • Undervisning, ca 15 min, temarelatert.
  • Gruppeoppgaver.
  • Fellessamling med gjennomgang av oppgavene. Det fins ikke feil svar.

  Tema som ble snakket om: hva skal til for at du skal gå i kirken, gudsbilde, selvbilde, Luther, teser, troshistorie, livsvisjon.

 • Bilder