Kirken logo

Global uke for ungdom

To nye ressurser for ungdom om utnyttelse, rettferdighet og håp!

Global uke for ungdom
 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Global uke mot moderne slaveri og Norges Kristne Råd.
 • Publisert
  04.07.2022
 • Oppdatert
  12.05.2024
 • Beskrivelse

  Hvert menneske er født med retten til å leve i verdighet og frihet. Men mange lever under andres kontroll. Noen tvinges til å gjøre ting de ikke vil, eller arbeider for lønn de ikke kan leve av. Andre kjenner seg fanget av algoritmer, forbruksjag og jantelov. Er ikke slaveriet forbi? Hvorfor er verden slik? Hva kan vi gjøre?

  Her kommer to nye, spennende ressurser for å engasjere ungdom (13-20 år.) Vingespenn og Stopp Utnyttelsen. Disse er utviklet i anledning Global uke mot moderne slaveri i november, men kan også brukes andre tider på året. Og de lar seg også fint kombinere.

  En tro som er taus om unges hverdag og verden, vil oppleves irrelevant. Vi må snakke sant om alle deler av livet og om hele det globale rommet. Men også at forandring er mulig - i eget liv og i verden -  slik at ordene fra Vingespenn blir sanne:

  «… to verdener kan komme sammen og bli som en, når vi deler av oss selv… Urettferdig? Vi gir oss ikke før vi er ferdig!»

 • Vingespenn

  Logo vingespenn 235 liten.jpg

  - en multimedia danseforestilling om moderne slaveri, rettferdighet og håp

  Hvert menneske er født med retten til å leve i verdighet og frihet. Men mange lever under andres kontroll. Noen tvinges til å gjøre ting de ikke vil, eller arbeider for lønn de ikke kan leve av. Andre kjenner seg fanget av algoritmer, forbruksjag og jantelov. Er ikke slaveriet forbi? Hvorfor er verden slik? Hva kan vi gjøre?

  Vingespenn er laget for å engasjere ungdom (13-20 år) i anledning Global uke mot moderne slaveri Den kan også settes opp uavhengig av uka og på andre tider av året.

  «Vingespenn» handler om

  - Utnyttelse innen klesproduksjon vs. shopping
  - Tvang til seksuelle handlinger vs. pornokonsum
  - Håp, verdighet, samhold, Gudstro som bærer, og at alle er del av løsningen.
  Vingespenn varer i drøye 30 minutter og består av tre akter.
  Se 5 min sammendrag av forestillingen.

  Aktualitet

  TikTok viste nylig videoer av rop om hjelp fra tekstilarbeidere skrevet på lapper og lagt i sendinger med klær fra fast-fashion giganten Shein. Og halvparten av norske 13–18-åringer har sett porno på nett. Andelen øker med alder og spesielt blant gutter. Det er klare forbindelseslinjer mellom pornoindustrien, overgrep og menneskehandel.

  Produksjonen gir en unik mulighet til å engasjere ungdom og til å reflektere over urett, utfordringer i eget liv og hva som gir håp. Og hva de kan gjøre for mer rettferdighet og mindre utnyttelse. «For vi trenger at det skjer noe …», som det sies i en av monologene.

  Slik kan «Vingespenn» brukes

  La Vingespenn være en egen forestilling eller la den inngå som del av en gudstjeneste, en temasamling, eller som konfirmantundervisning. Gjør det gjerne til et samarbeid med ungdom fra andre kirkesamfunn! Og vis det gjerne også fram for voksne. Den berører på tvers av generasjoner! Forestillingen kan også brukes som prosjekt eller i undervisning på folkehøgskoler.

  Vingespenn er en 32 minutters film som kjøres på storskjerm og kommer i 2 utgaver:

  1. A) En "PushPlay" -variant der man bare setter på filmen og lener seg tilbake, med samtale etterpå.
  2. B) En "Backdrop" -variant der ungdommer via undervisningsvideoer på forhånd har lært seg de tre dansene til forestillingen og fremfører dansene foran storskjerm med filmen som bakgrunn/«lerret». Denne varianten er uten dansere på skjermen, og viser bare en «musikkvideo" når sangene det skal danses til kommer.

  Man må regne 10-15 timer for å lære seg dansene. All undervisning kjøres på storskjerm - altså null krav til dansekompetanse fra arrangøren! Din rolle blir å rigge skjerm og trykke på play.
  Hele opplegget koster 17,- uavhengig av om du bare vil vise forestillingen på 32 min eller bruker hele danseundervisningspakken og samtaleressursene.

  Et kort samtaleopplegg tilknyttet forestillingen tar opp hvordan vi kan forebygge og bekjempe utnyttelse. Det kan føyes til etter visning og gir rom for reaksjoner og aller viktigst: samtale om konkrete handlinger ungdom kan ta i bruk. Selv om Vingespenn også kan stå alene Vi anbefaler sterkt å legge til en slik samtalebok rundt såpass krevende tema.

  Vi kan skaffe ressurspersoner som kan snakke om moderne slaveri og handlinger, om tema som globale leverandørkjeder, pornografi/seksuell utnyttelse, utnytting i Norge m.m. Men dette er ikke et krav for å kunne sette opp forestillingen.

  Hvem står bak?

  Vingespenn er en samproduksjon mellom Frikirkens Barn og Unge (FriBU), DanceTV (Siren og Anders Godø), Eric Tryland og Norges Kristne Råd med støtte fra Norad, Justis- og beredskapsdepartementet og Kirkens Nødhjelp. Global uke er et økumenisk samarbeid der både Den norske kirke, Frikirken og ni andre landsdekkende kirkesamfunn er med.

  Håvard Haugland står for tekstene, inspirert av tekstene fra «Frihetens time» av Sindre Skeie (brukt med tillatelse). Musikk og sanger er laget av Eric Tryland, mens dansekoreografiene er utviklet av Siren Godø. Anders Godø står for film, bilde, og produksjon.

  For mer informasjon, råd og tips, kontakt

  - DanceTV post@dancetv.one 
  - Elin Sæverås, Norges Kristne Råd efs@norkr.no m. 93 44 1915
  - Håvard Haugland, FriBU hh@fribu.no Søk om støtte til å sette opp forestillingen og få tips om fagpersoner som kan besøke gruppa og utdype temaene og hva man kan gjøre! Kontakt Norges Kristne Råd på efs@norkr.no eller post@norkr.no

  Video og ressurser:

  Se videosammendrag av opplegget HER (5 min).

  Se kort promovideo HER.

  Mer om forestillingen og hvordan den settes opp finner du HER.

  HER er link til hele ressursen på DanceTV med b.l.a et 5 min sammendrag, forestillingen og danseinstruksjonene.

   

 • Stopp utnyttelsen

  Dramaverktøyet «Stopp utnyttelsen

  «Stopp utnyttelsen!» er et dramaverktøy for ungdom (14-20 år). Se heftet HER. Ved hjelp av dramapedagogiske øvelser får de unge innføring i vår tids slaveri, grunnårsaker og hva vi kan gjøre.

  Et særlig søkelys rettes på tekstilindustrien. Deltakerne får følge en t-skjortes reise fra produksjon til butikk og se på arbeidsvilkår, fordeling av fortjeneste, m.m.

  Til slutt utforskes mulige utveier, oppsummert i at sammen kan vi forandre verden.

  Det følger med veiledning og tips til leder og tilrettelegger. Forkunnskaper i dramabruk kreves ikke, men forberedelser er viktig før gjennomføring.

  Opplegget bruker metoder fra bildeteater, hvor man «øver seg på virkeligheten» og på å se verden fra andres ståsted ved bl.a.:

  - vurderingsøvelser, der deltakerne ved fysisk forflytning tar stilling og setter ord på sine tanker.
  - frysbilder og rollespill fra situasjoner med sårbarhet og refleksjon om når og hvorfor noen er utsatt
  - bruk av bildeteater for utprøving av mulige utveier og konkrete løsninger på problemene 

  Stopp utnyttelsen.jpg

  De avsluttende øvelsene vektlegger uttrykk for frihet og håp.

  Målet er at de unge får utforske og gjøre seg kjent med hva som forebygger og bekjemper utnyttelse og hvordan de kan påvirke verden i en mer rettferdighet retning.

  Om ønskelig, kan dramapedagogen bestilles til å kjøre opplegget sammen med din gruppe.

  Søk om støtte til oppsetning og få tips om fagpersoner som kan utdype moderne slaveri-tematikk fra Norges Kristne Råd efs@norkr.no eller post@norkr.no   Arbeidet med ressursene er støttet av Norad, Justis- og beredskapsdepartementet.