Kirken logo
Guds skaperverk - vårt hjem

Guds skaperverk - vårt hjem

Et hefte fra Bispemøtet for å inspirere til handling for en god og rettferdig forvaltning av skaperverket

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Bispemøtet
 • Publisert
  23.02.2021
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Jorden er truet. Klimakrisen som rammer vår klode truer vår eksistens, ødelegger jordens mangfold og skaper store globale forskjeller mellom mennesker. Både lokalt og globalt skal kirken gi håp og mot.
   
  Bispemøtet oppfordrer til en bred samtale om hva som kreves for å forhindre skaperverkets fullstendige krise. Med dette heftet vil Bispemøtet inspirere til handling for en god og rettferdig forvaltning av skaperverket. Heftet bruker gudstjenestens ulike ledd til å utfolde de ulike aspekter ved møtet mellom kristen tro, skaperverket og klimautfordringene. Gudstjenesten rommer alle sider ved livet, og gir styrke og mot til å møte dem.
   
  Last ned heftet på nynorsk og bokmål, via Bispemøtet sine sider:

Kontaktpersoner