Kirken logo
Å bære det tunge

Foto: konfirmandcenter.dk

Å bære det tunge

Uteaktivitet til langfredag

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Konfirmandcenter.dk
 • Publisert
  22.06.2015
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Å bære det tunge

  Mål:

  At konfirmantene ut fra langfredagsteksten reflekterer over hvilke byrder hver av dem bærer på – og hvem som hjelper med å bære.

  Gjennomføring:

  Les eller gjenfortell teksten om Jesu korsfestelse og død.

  Langfredag må Jesus bære sitt eget kors. Som Jesus bærer sitt eget kors – en tung byrde – bærer vi alle også til tider rundt på tunge byrder (har kan man eksempelvis nevne svikt, sorg, savn, mobbing, store avgjørelser og lignende). Hvilke byrder bærer vi på? Hvem hjelper oss med å bære, når det er for tungt for oss selv? Hva er for tungt å bære?

  Følgende aktivitet skal symbolisere at vi alle blir båret av andre og at vi er gjensidig avhengige av hverandres hjelp.

  To og to finner konfirmantene en rafte (trestamme) på ca. 1 meter og stiller seg ovenfor hverandre med raften mellom seg. Skiftevis skal konfirmantene nå bære hverandre ved at de en etter en går på raftene.

  Avslutt med en samtale om

  • Hvordan var det å bli båret?
  • Hvordan kan vi i det daglige hjelpe hverandre med å bære hverandres byrder?
  • Hvordan kan vi merke at vi blir båret av Gud?

  Forberedelse:

  Skaffe rafter eller lignende. (Rafter eller trestammer 45×45 mm høvlet furu kan kjøpes i enhver trelast)

  Varighet:

  30-45 minutter

  Tekster:

  • Matt. 27,32-56 – Jesu korsfestelse og død
  • Matt. 11,28-30

  Utskriftsvennlig versjon: Å bære det tunge

  Denne ressursen er hentet fra konfirmandcenter.dk (med vennlig tillatelse)