Kirken logo
Konfirmasjon og misjon

Foto: Tommy Normann

Konfirmasjon og misjon

Misjon i konfirmant- og ungdomsarbeidet

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  VID Misjonshøgskolen Stavanger, med flere
 • Publisert
  26.02.2013
 • Oppdatert
  12.05.2024
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Misjon i konfirmanttiden

  Ressursene som presenteres er en frukt av arbeidet i nettverksgruppen og er utarbeidet av personer med tilknytning til prosjektet «Gud sender – me deler evangeliet. Trusopplæring 14-18 år».

  Ressursene er strukturert i tre kategorier: Misjonens hvorfor, misjonens hva og misjonens hvordan.

  Ressursene er å forstå som ett bidrag og gir seg ikke ut for å være utfyllende. Ressursene varierer i innhold og lengde og vi har prøvd å gi en kort ingress til hver ressurs slik at det skal være lettere å velge.Vi har ønsket å gi innspill til bakgrunnstenkning, innhold og opplegg om misjon og håper at ressursene kan fungere som ideer å bygge videre på.

 • Planlegging

  Bakgrunn for prosjektet

  Prosjektet «Gud sender – me deler evangeliet. Trusopplæring 14 -18 år» ble tildelt midler fra Kirkerådet i 2010, i forbindelse med utlysningen av støtte til fag- og forskningsprosjekt og metode- og materiellutvikling. Prosjektets fokus har vært å utfordre 14-18-åringer til engasjement og deltakelse i misjon gjennom opplevelse av og kunnskapsformidling om den verdensvide kirke.

  I fase 1 har vi gjennomført en kvalitativ undersøkelse i 4 menigheter (Søndre Slagen, Sub Urban/Molde og Bolsøy, Strinda og Berg og Mandal) som har hatt gode erfaringer med å involvere konfirmanter/ungdom i misjon, og kartlagt deres teologiske tenkning, strategier, tiltak og virkemidler. Resultatet av dette er blitt en fagbok (Austnaberg, Hans og Kari Storstein Haug. Engasjement og deltakelse: Misjon i trosopplæringens ungdomsfase, Trondheim: Akademisk Forlag 2012), som bidrar til teologisk grunnlagstenkning i reformen.

  Fase 2 har vært et samarbeidsprosjekt mellom Misjonshøgskolen (MHS) og fem utvalgte menigheter i Stavanger bispedømme, der vi videre har utforsket hvordan utfordring til engasjement og deltakelse i Guds misjon kan integreres i trosopplæringen. Følgende personer har deltatt: Bodil Sande Turøy (kateket i Strand), Leif Nyborg (kateket i Ålgård), Leif Inge Norland Brekke (ungdomsprest i Gand), Mari Løvås (barne- og ungdomsprest i Lura), Johannes Vålandsmyr (ungdomsleder i IMI-Kirken), Günther Theiss (misjons- og ungdomsrådgiver Stavanger bispedømmekontor), Kirsti Melangen (kateket i Hinna og universitetslærer 2 ved MHS), Kari Storstein Haug (førsteamanuensis i misjonsteologi ved MHS) og Hans Austnaberg (professor i praktisk teologi ved MHS).

  Vi har hatt fire dagsseminar der både ulike deler av boken og de korte ressursene om misjon er blitt drøftet. Vi presenterer i det følgende et knippe ressurser til bruk i menighetene for integrering av misjon i konfirmant- og ungdomsarbeidet.

  Ressursene som presenteres er en frukt av arbeidet i nettverksgruppen og er utarbeidet av personer med tilknytning til prosjektet. De er dermed å forstå som ett bidrag og gir seg ikke ut for å være utfyllende. Ressursene varierer i innhold og lengde og vi har prøvd å gi en kort ingress til hver ressurs slik at det skal være lettere å velge.

  Vi har ønsket å gi innspill til bakgrunnstenkning, innhold og opplegg om misjon og håper at ressursene kan fungere som ideer å bygge videre på.

 • Innhold

  Misjonens hvorfor

  Misjonens hva

  Misjonens hvordan

Kontaktpersoner