Kirken logo
Livet som reise

Bilde: Fjære menighet

Livet som reise

Samtaleopplegg for konfirmanter med konfirmantfaddere

 • Alder
  13-15, Konfirmant
 • Varighet
  Et informasjonsmøte og fire samtaler
 • Laget av
  Fjære menighet
 • Publisert
  09.10.2012
 • Oppdatert
  17.01.2024
 • Beskrivelse

  Konfirmantfadder

  Opplegget beskriver livet som en reise, og konfirmantfadderen og konfirmanten møtes og går gjennom fire ”etapper” av denne livsreisen. Hver etappe oppfordrer til diskusjoner rundt livet, troen og fremtiden.

  Hver vår blir de nye konfirmantene introdusert for fadderordningen på et informasjonsmøte. Opplegget er frivillig, og konfirmantene bestemmer selv hvem de vil ha som fadder.

  Erfaringen er at de da velger noen de har tillit til og kan stole på. Fadderen behøver ikke nødvendigvis være kristen, men må være over 18 år og positiv til det som skal gjennomgås i opplegget. Både konfirmant og fadder forplikter seg til fire samtaler gjennom året. Noen velger eldre søsken, onkler eller tanter, besteforeldre, eller voksne utenom familien.

  Det oppfordres til å invitere alle faddere til en kurskveld før de fire samtalene begynner. La gjerne en person som har erfaring/kunnskap fra sjelesorg lede dette. Her kan man gå gjennom de 4 samtaleemnene i samtaleheftet, svare på spørsmål, gi innspill til gode rammer for samtalene og belyse hvordan fadderne kan møte ungdommenes sårbarhet på gode måter.


  Last ned Fadderguide og samtaleopplegg over fire ganger her.