Kirken logo
Siifra-guide

Siifra-guide

Guide med råd til unge for å delta i samfunnsdebatten

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Stortinget, LNU og politiske ungdomsorganisasjoner
 • Publisert
  09.01.2020
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  #Siifra - hvordan delta i samfunnsdebatten 

  Fra saklig argumentasjon til trusler – barn og unge får reaksjoner av alle slag når de ytrer seg i offentligheten. #Siifra-initiativet gir unge råd om hvordan de kan svare.

  Dessverre blir mange barn og unge møtt med hets eller sjikane når de ytrer seg. Samtidig er unges trygghet i samfunnsdebatten viktig for demokratiet vårt. Sammen med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og ungdomspartiene har LNU lansert ytringsinitiativet #Siifra, for at samfunnsdebatten skal bli tryggere for barn og unge.

  Initiativet tar for seg en case, nemlig Thea (14) som ønsker seg ballbinge og skriver et leserinnlegg. Når innlegget dukker opp i sosiale medier får hun ulike typer respons.

  Last ned guiden her: Siifra-brosjyre

  I #Siifra-guiden kan du leser mer om hvordan du kan møte saksargumentasjon, personkritikk, hersketeknikker, hatprat og trusler. Videre har #Siifra-guiden fem råd til unge som lurer på om de skal engasjere seg, og fem råd til voksne om hvordan de kan møte barn og unges engasjement.