Kirken logo
Sorgstøtte for ungdom

Sorgstøtte for ungdom

Hva er sorgstøtte og sorggrupper med ungdom? Hvorfor skal kirken jobbe med dette og hvordan kommer man i gang?

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Kirkerådet m.fl.
 • Publisert
  29.09.2022
 • Oppdatert
  05.04.2024
 • Beskrivelse

  Her finner du informasjon om og resssurser til å starte opp sorgstøttearbeid blant ungdom. 
 • Planlegging

  Hvordan starte sorgstøttearbeid?

  Sorgstøttearbeid i menighet

  Dette er et forslag til en enkel steg for steg guide for oppstart av sorgstøttearbeid i menighet. Det kan være ulike modeller som er ønskelig, og denne vurderingen må gjøres lokalt.

  Når begrepet sorgstøtte brukes er det for å ikke begrense et tiltak til å gjelde kun sorggruppe, som ofte følger en spesiell metode eller metodikk. For å drive sorggruppe anbefales det også å ha minst en leder med kurs i sorggruppeledelse.

  Det finnes ikke noen eksakte tall for hvor mange barn som hvert år mister foreldre i Norge. Det antas at rundt 4 % av barn i den vestlige verden mister en av eller begge foreldrene før de fyller 18 år (Pearlman, Schwalbe & Cloitree, 2010).

  Etter kartlegging av kreftregisteret i 2015 viser tall at barn som opplever at foreldre har eller har hatt kreft er 1,4% av befolkningen. Hvert r regner en med at ca 700 barn(0-17 år) opplever å miste en eller begge foreldre.

  Menigheter, fellesrådsområder eller prostier kan, og bør, derfor ses på som et lokalt området for kartlegging av sorgstøttearbeid.

  Kartlegge hvilket sorgstøtte tilbud som finnes lokalt for ungdom 13-20 år

  Finnes det lokalt sorgstøttearbeid blant

  • Kommunens kriseteam
  • Sykehusets koordinering av barn som pårørende
  • Kreftforeningen lokalt/regionalt
  • Helsesykepleiere/miljøarbeidere på skolene
  • Hvilke tilbud har de, og hva mangler eventuelt?

  Sondering av behov

  • Melder helsesykepleierene om at dette er et behov?
  • Melder prester/byrå om at det er mange unge pårørende
  • Er det kjennskap i stab om unge pårørende, nå eller for en tid tilbake siden.
  • Snakk med de lokale fagarbeiderne om hva de tenker at kan være et relevant tilbud for barn og unge. Hvilken alder vil de anbefale som målgruppe.

  Oppstart av en eventuell sorggruppe

  Om det ikke finnes noe lokalt – og behovet er der bør følgende vurderes:

  • Kompetanse: finnes det ressurspersoner til å starte gruppe?
  • Geografi: hvor er det eventuelt hensiktsmessig å lokalisere gruppen?
  • Kapasitet: Finnes det ressurspersoner som har kapasitet til å drifte en sorggruppe?
  • Målgruppe: Unge er i ulike faser i livet, og sorgen. Hvem ønsker en å tilby sorgstøtte-gruppe for? 

  Når første fase er konkludert med behov, etterspørsel og kompetanse

  Hvem er ungdommene?

  • Hvilke ungdommer trenger sorgstøttende tiltak (selvmord, sykdom, ulykke, skilsmisse, tap av kontakt).
  • Kan denne gruppen være en sorggruppe? (Finnes det kompetanse hos de som skal drifte gruppen på alle type sorg?)
  • Hvilket format/størrelse er aktuelt?
  • Hvilken aldersgruppe skal gruppen være for? Gjør faglige vurderinger basert på kjennskap og kompetanse om unges behov.
  • Hva er typisk ungdomskultur «hos oss»? Vurder om det må legges praktisk til rette/ kunne kulturelle koder/ do’s and dont’s

  Hvem skal lede gruppen?

  Her bør de som skal lede sorgstøttearbeidet eller vurderer å lede sorggruppen ha en gjennomgang på hvem som har kompetanse og engasjement og kan bidra inn et slikt arbeid.

  I tillegg

  • Kjønn
  • Styrker/ svakheter
  • Erfaring
  • Alder
  • Kulturell kompetanse
  • Fagkompetanse

  Det er en fordel om de som skal lede gruppen er ulike. Ulikhet kan være så mangt og må vurderes i et helhetsbilde. Det kan være

  • Kommunikative evner
  • Fagkompetanse
  • Evne til praktisk tilrettelegning
  • Erfaring på eget sorgarbeid
  • Sjelesørgisk fagkompetanse/tradisjon/erfaring
  • Personlighetstyper

  Mange steder er det hensiktsmessig å samarbeide med andre instanser om et tilbud. Det kan være helsesykepleiere, sosionomer, rådgivere på skole, eller andre med relevant erfaring eller kjennskap til ungdom.

  Det er også en fordel om arbeidet forankres hos arbeidsgiver og menighetsråd. Det gjør tilbudet mindre sårbart, og kan vise seg bærekraftig over lengre tid.

  Å starte opp et arbeid

  Kompetansemiljø for sorg og sorgstøtte

  Det er viktig å være klar over nyere forskning på sorgarbeid. Kanskje betyr dette å oppfriske tilegnet kompetanse. Dette er et fagfelt som hele tiden er under utvikling, og kunnskap er ikke statisk. Skal det være en sorggruppe er det anbefalt at minst en av de som leder gruppen har deltatt på sorggruppeleder kurs.

  Kompetanse/kurs/opplegg kan blant annet hentes hos

  • Ahus Sorgstøttesenter
  • Ullevål sykehus
  • Modum
  • Fransiskushjelpen(Oslo)
  • Vid, Psykososialt arbeid
  • Ressursbanken oppdateres med litteratur

  Promotering

  • Kjenner du /menigheten til ungdom som er aktuell ta direkte kontakt med ungdommer/foresatte.
  • Informer skoler/helsesykepleier
  • Informer på hjemmesider/sorggruppe.no
  • Lag brosjyrer som kan være informative og tilgjengelige på steder ungdom oppholder seg. Husk alltid ansiktsbilde av de som skal lede gruppen

  Oppstart

  Gjør vurderinger om tidspunkt og hyppighet basert på lokale forhold.

  • Skjer det noe lokalt som er viktig å ta hensyn til?
  • Hvilke forutsetninger har ungdommene for å delta?
  • Hvilket handlingsrom har de ansatte for å prioritere ungdommene?
  • Sendt ut datoer i god tid, og vær realistisk på hyppighet

   

 • Erfaringer og opplegg

 • Kurs, fagstoff m.m.

 • Informasjon/kommunikasjon

 • Maler og bilder

  Bruk Den norske kirkes bildearkiv og malverktøy 

  Siden design.kirken.no gi deg tilgang til profilelementer, bilder og maler som kan brukes fritt i Den norske kirke. → Klikk her for å komme til design.kirken.no.

  I bildearkivet finner du hundrevis av bilder av kirkelige handlinger, høytider, diakoni, frivillighet, gudstjenester og mye mer fra Den norske kirke. Alle bildene har gyldig samtykke for bruk i Den norske kirke → Direktelenke til bildearkivet her (krever innlogging)

  På design.kirken.no finner du også maler til trykk, digitale flater og administrasjon. Her finnes et eget malverktøy hvor du enkelt kan designe plakater, brosjyrer og bilder til poster i sosiale medier rett i nettleseren. Du finner også nedlastbare maler til både avanserte InDesign-filer og enkle Word/Powerpoint-maler → Direktelenke til maler her (nedlastbare maler tilgjengelig uten innlogging, logg inn for å bruke malverktøy)

  Slik logger du inn på design.kirken.no

  Logg inn her. Trykk på den røde knappen om du har @kirken.no/@kyrkja.no-e-post. Trykk på Trykk her for å logge inn med en annen e-post om din e-postadresse ikke slutter på @kirken.no/@kyrkja.no.

Kontaktpersoner