Kirken logo
Kjønn og seksualitet

Kjønn og seksualitet

Ressurser fra Skeiv ungdom

 • Alder
  6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Skeiv Ungdom
 • Publisert
  06.11.2017
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Kjønn og seksualitet

  Voksne som jobber med barn og unge bør ha kunnskap om kjønn og seksualitet. Alle barn og unge skal føle seg velkommen uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering (LHBT).

  Skeiv ungdom har utviklet ressurser for alle som jobber med barn og unge, og disse kan også være nyttig for kirkelige ansatte å kjenne til. Ressurser av Skeiv ungdom er lagt ut for å dekke et etterspurt behov for kunnskap på feltet.

  • Identitet, kjønn og seksualitet er et hefte rettet mot alle som jobber med barn og ungdom. Heftet gir tips til hvordan man best mulig kan møte barn og ungdom som bryter med forventninger til kjønn og seksualitet.
  • Mannen, kvinnen og meg er et hefte transkjønnede personer, rettet både mot dem som jobber med ungdom og ungdom selv.
  • Et skeivt blikk på rus og helse er en informasjonsbrosjyre om rus og psykisk helse med et skeivt perspektiv. Heftet tar bl.a. for seg minoritetsstress og ulike hjelpetiltak, samt tips til hvordan man kan håndtere stress og press.

  For mer informasjon se skeivungdom.no