Kirken logo
Stopp kjærestevolden

Stopp kjærestevolden

Undervisningsopplegg om voldsfrie kjæresteforhold

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Varighet
  1,5 – 3 timer
 • Laget av
  Reform
 • Publisert
  05.09.2016
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Stopp kjærestevolden

  Stopp kjærestevolden er et undervisningsopplegg for ungdom om voldsfrie kjærlighetsforhold. Opplegget er utarbeidet av Reform – ressurssenter for menn med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

  Gjennom informasjon og diskusjon om vold, verdier og grenser knyttet til seksualitet vil en forebygge og forhindre kjærestevold. Det er viktig å arbeide for økt forståelse mellom kjønnene og bevisstgjøring av holdninger. Stopp kjærestevolden er et godt verktøy i arbeidet med å forebygge vold, krenkelser, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep.

  Om opplegget

  Undervisningsopplegget Stopp kjærestevolden bringer sammen kunnskap om vold og voldens konsekvenser med dialog og refleksjon om holdninger, verdier og grensesetting. Opplegget varer i 1,5 til 3 timer og kombinerer undervisning, gruppediskusjon og medier.

  Temaer som blir tatt opp:

  • Hva er vold?
  • Faresignaler for et mulig voldelig forhold
  • Konsekvenser av vold
  • Gjensidighet og respekt i relasjoner
  • Grenser knyttet til seksualitet
  • Følelser og verdier
  • Hvordan gripe inn og stanse vold

  Fakta om kjærestevold

  Hvorfor er det viktig å snakke om og forebygge vold i kjæresteforhold?

  • Halvparten av voldtekter skjer før fylte 18 år. Overgriper er oftest en bekjent.
  • 13,3 % av jenter og 3,7 % av gutter i videregående skole har opplevd seksuelle overgrep.
  • 3 av 5 ungdommer har opplevd seksuell trakassering det siste året.
  • Nesten 1 av 5 ungdommer har opplevd kontrollerende atferd fra en kjæreste.
  • 3,8 % av ungdom har blitt utsatt for fysisk vold fra kjæresten.

  Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

  Hvem passer Stopp kjærestevolden for?

  Stopp kjærestevolden kan brukes i mange ulike ungdomsgrupper, blant annet overfor konfirmanter og i annen livssynsopplæring, i idrettslag, på ungdoms- eller videregående skole og blant russ. Ta kontakt!

  Last ned opplegget til bruk i egen menighet:

  Les grundig gjennom heftet før dette blir tatt i bruk i menigheten.

  Prosjektet kan presenteres på fagsamlinger om trosopplæring. Ta kontakt med reform.

  For kontakt og mer info:
  post@reform.no
  tlf. 22 34 09 50
  reform.no