Kirken logo
På sporet

En vandring i troen og i livet på vei til å bli myndig - #byggeklosser for ungdomsarbeidet

 • Alder
  16-18
 • Laget av
  Kirkerådet med samarbeidspartnere
 • Publisert
  03.11.2015
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  På sporet

  På sporet er et breddetiltak for ungdom, for å markere myndighetsalderen.

  På sporet er en vandring:

  • for unge på vei til å bli myndig
  • i fellesskap i naturen
  • med refleksjon og samtale om tro og liv
  • som tar i bruk bibel, bønn og symbolhandlinger

  På sporet vil gi en erfaring av:

  • å være i naturen i bevegelse og stillhet
  • at kirken er et sted for å markere overganger i livet
  • at kristen tro kan gi en retning i livet og en bekreftelse av menneskets verdi
  • en tro som utfordrer til å ta modige valg for jorda, våre medmennesker og oss selv

   

  Gode erfaringer fra menigheter:

  • Givende og nytenkende opplegg som bør oppleves!
  • Bra tiltak for en viktig aldersgruppe som trenger noe nytt, annet og utfordrende!
  • Flott vandring, gode stopp og relevante oppgaver for ungdommene!
  • På sporet er god teambuilding!
  • Dette er det verdt å bruke en hel helg på!
 • Bakgrunn

  Bakgrunnsinformasjon om På sporet

  Her er noen refleksjoner om bakgrunn og begrunnelse for På sporet.

  Myndig

  På veien mot å bli myndig, er kirken et sted som har språk for noen av de brytningene ungdommene kan oppleve. Dette kan være tema som identitet som skapt og elsket, forankring og oppbrudd, tilhørighet og frigjøring, selvbilde og gudsbilde, være og gjøre, alene og sammen.

  Det å gi rom for at ungdommene kan være på sporet av seg selv er en kirkelig oppgave. Kirken har en oppgave i å utruste ungdom for utfordringer i livet og trosspørsmål, slik at troen blir en erfart tro og meningsbærende gjennom livet.

  Som myndig i eget liv, utfordres man til å gjøre valg og finne ut av hvordan man vil leve sitt liv. Det gjelder også for troen. Å ha en myndig tro er å få et eierskap til troen som både er forankret kirkens tro og tradisjon og i seg selv.

  Menighetens trosopplæring skal bidra til kristen livstolkning og livsmestring.

  Gjennom På sporet får ungdommene mulighet til å reflektere over hva de vil ta med seg videre i livet av det de har opplevd og erfart til nå i kirken. Hva de ønsker å legge fra seg/la ligge igjen? Hvordan de vil at dette skal prege de valgene de vil gjøre? Hva de er takknemlig for? Hva som er en myndig tro – livet i dåpen.

  Generasjon prestasjon

  Vår tids ungdommer omtales noen ganger som «generasjon prestasjon». Psykiater Finn Skårderud er en av flere fagfolk som har kalt dagens ungdom for «generasjon prestasjon». Betegnelsen er ment å fange opp at mange av dagens ungdommer opplever at de ikke skal være bra nok, men best. De har alle mulighetene foran seg, og det er dermed en sterk forventning om at de skal bli noe. Samtidig legges det ikke noen tydelige føringer for hva dette «noe» er, utenom at det skal være veldig bra. De har tross alt alle mulighetene foran seg, og det påhviler dem et ansvar om å ta bruk disse mulighetene, for de blir fortalt at de kan nå så langt de vil bare de jobber hardt nok for det. I frykten for å feile og ikke innfri det opplevde kravet om å prestere godt drives mange unge til å prestere uten at de har noe særlig glede av det. Slik Skårderud formulerer det: Snarere enn mestringsglede er det en ytelsestvang som motiverer dem. De føler at de må «levere». Disse refleksjonene er hentet fra en artikkel på nettsiden psykologisk.no som også sier at mange unge ser ut til å fokusere mer på det de ikke har fått til framfor det de har fått til. Da blir det lite tid til å glede seg over det en gjør, oppnår og opplever.

  Ungdata-undersøkelser viser at helseutfordringer for ungdom i dag primært er stress og psykisk helse. Ungdommens helseplager har ofte sammenheng med at de opplever redusert mestringsfølelse, prestasjonskrav på for mange områder og krevende familiesituasjoner. Muskelsmerter, hodepine, angst, depresjon, utmattelse og pusteproblemer er noe av det som kjennetegner «Generasjon prestasjon», leser vi i en kronikk hos Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

  Relevante spørsmål vi som arbeider i kirken må stille oss, er: Hvor og når finner ungdom rom og tid til å reflektere over identitet og engasjement? Hvor finner de hvile fra prestasjon, stress og bekymring? Hvilke grep gjør de for finne stillhet? Hvordan kan ungdom få hvilepuls? Hva kan kirken bidra med av verdier inn i voksenlivet? Hvordan bidra til kristen livstolkning og livsmestring i en slik kultur?

  Hvorfor vandring?

  Å være menneske er å være på vandring – på vandring gjennom livet. Alle vandringer består av OPPBRUDD eller OVERGANGER, VEIEN og MÅLET.

  Å være en pilegrim er å være underveis – å begi seg ut i det som er fremmed, våge å være i nytt terreng og oppsøke ukjente landskap i naturen og i vårt indre landskap på vei mot et mål. Det kan være å våge å se sitt liv med nye øyne og bryte opp fra gamle livsmønstre og være åpen for forandring.

  Å leve er å være underveis. Gud er der.

  Å være i bevegelse er i seg selv avstressende og er godt for vår psykiske helse. Å være på vandring i naturen og bruke kroppen kan være en erfaring av å være et helt menneske.

  Ved å få verktøy for å være alene og å være stille, kan dette gi en erfaring som kan bidra til livsmestring. Det rike livet med enkle midler.

  En vandring er en prosess, en indre reise hvor vi blir bedre kjent med oss selv og kanskje når fram til en større klarhet. Vandringen/prosessen er i seg selv viktig.

  Tidebønnene gir en kristen livstolkning, som kan fungere som et svar eller kommentar til inntrykkene som er skapt gjennom vandringen, både gjennom naturinntrykk og gjennom den inder prosess som oppstår gjennom å gå lange strekninger og bevege seg fram mot et mål.

  TAKK

  Innholdet er utviklet på bakgrunn av ressurser fra boka «På sporet av noe ekte» av Vegard Holm, Nordfjord folkehøgskole, Øytun folkehøgskole, studentprestene ved Det teologiske menighetsfakultet, Tomasgården, prostidiakon Eilev Erikstein, Ung kirkesang, Samisk kirkeråd, Klimapilegrim.no, Hareid, Åfjord, Hamarøy og Hana menigheter. Takk for gode innspill!

  Har du tilbakemeldinger eller forslag til endringer om På sporet, kontakt Kjersti Kolbjørnsrud: kk768@kirken.no

  Skriv ut denne beskrivelsen. 

 • Planlegging

  Planlegging

  Dette er ressurser og forslag til hvordan det er mulig å tenke om planleggingen av På sporet.

  Last ned dokumentet Planlegging av ungdomstiltak her.

  Se også viktige moment til planlegginga av På sporet

  Program

  Utformingen av tiltaket – omfang, for- og etterarbeid må innrettes slik at det blir overkommelig. Rammen for opplegget kan strekkes og krympes etter de ulike ressursene menigheten har. Ut i fra lengden på opplegget velges innholdet i vandringen.

  Byggeklosser

  Hvordan kan konfirmasjonstiden, tiltak i trosopplæringen, ledertrening og øvrig ungdomsarbeid henge sammen? I dokumentet Byggeklosser er målet å sette menigheten på sporet av hvordan Konfirmantreunion, VIDERE og På sporet kan bygges sammen med menighetens helhetlige arbeid med ungdomsfasen. Les om Byggeklosser for et helhetlig ungdomsarbeid her.

  Inkludering

  Se ressurser, verktøy, veiledningshefter og artikler om inkludering og tilrettelegging, her i Ressursbanken.

  Menigheten kan ta i bruk verktøyet ALLE MED for å identifisere muligheter for at alle kan delta på leiren og at leiren ikke blir ekskluderende.

 • Innhold

  Forslag til innhold i vandringen

  Innholdet i vandringen har som mål å sette ungdommene På sporet av noe.

  GJØR ET UTVALG!

  Tenk gjennom hva formålet med den lokale vandringen skal være, og velg aktiviteter ut i fra det. Man har sjelden tid til å gjennomføre alle postene, så aktivitetene må tilpasses lengden på vandringen og tilgjengelige ressurser. Les gjennom og velg det du likte best!

  A. Impulser

  Impulser setter noe i gang. Det starter noe. Impulsene i dette dokumentet gir utgangspunkt for samtale som kan sette deltakerne på sporet av hva de skal være med på og hvorfor.

  B. Tankestreker

  Med tankestreker inviteres deltakerne til en tenkepause – til å tenke noen lange, dype eller nye tanker. I dette dokumentet finnes forslag til innledende refleksjoner og spørsmål til individuell refleksjon eller samtale.

  C. Symbolhandlinger

  Å tro handler ikke bare om tanker og følelser, å tro er også å gjøre. Det er en måte å være i verden på. Derfor er det fint å kunne gjøre symbolhandling i løpet av vandringen. En symbolhandling er en konkret handling med mening bak, som kan bidra til ny livsmestring.

  D. Rast

  Ha gjerne et måltid ute i naturen. Det er både sosialt og en opplevelse å lage god mat sammen på bål. Mat på bål kan skape fin stemning og er en naturopplevelse i seg selv. Her finnes forslag til enkel bålmat og tips til bålbrenning.

  E. Tidebønner

  Det er fint for å kjenne på hvilepuls og ha små stopp med bønner og ettertanke underveis. Her er forslag til tekster, bønner og liturgisk avslutning fra noen som har gått vandringer har brukt.

   

  TIPS 

  Se også boken Veiarbeid, som inspirerer unge til å leve som kristne i hverdagen. 

 • Tips fra menigheter

  Gode råd og tips

  Mange menigheter har evaluert På sporet, og kommer med gode tips til andre som vurderer å arrangere.

  Planlegging

  • Gå turen på forhånd! For å finne ut hvor pausene kan være, og for å kunne forberede deltakerene på løypa og mtp bekledning, skovalg osv. Man kan også legge ut ved i en sekk på forhånd.
  • Vi gjennomførte «På sporet» som en padletur. Det fungerte kjempebra, selv om det da ikke ble en «vandring».
  • Vi gikk fra en kirke til en annen. Det var veldig gøy og styrket «Pilegrimsfølelsen», med sendelsesgudstjeneste og mottakelse/pilegrimsgudstjeneste.
  • Det kan være lurt å tenke På sporet for 15-18 åringer, for å kunne få gjennomført vandringen med en større gjeng.
  • Vi så at vi ble få deltakere, så inviterte noen ungdommer fra kommunens asylmottak. Når vi la turen i «tørr» natur og oversatte en del, fungerte dette fint!
  • Avslutt med et måltid! En fin måte å avrunde dagen på, og få snakket om hva man har opplevd. Bål, kakao og marshmallow er en sikker vinner!
  • Start planlegging i god tid! Gjerne med noen ungdommer man kjenner, og la de være med å planlegge og rekruttere flere ungdommer til turen.
  • Ungdom liker fysiske «oppdrag» ute i naturen, så dette er verdt å bruke tid på!
  • Prøv å innlemme pilegrimsvandring i konfirmanttiden, så de er vant med et slikt opplegg

  Kommunikasjon:

  • I kommunikasjonen er det viktig å være tydelig på hva dette er. Man må gjerne invitere til «Bli med ut på tur», men etterhvert må man forklare rammene for turen: «Vi skal gå en tur i skogen, i cirka 3 timer. I løpet av turen vil det bli ulike stopp med oppgaver, spørsmål og tid til snakke sammen. Det vil bli en kort matpause underveis før det blir et skikkelig måltid på slutten».
  • Selv det er spennende at man ikke vet alle postene på vandringen, er det viktig å gi god informasjon til påmeldt: Hva de må ha av utstyr, hvor lenge vi skal gå, hvor mye/når blir det mat osv.
  • Få med noen ungdommer til å planlegge, så kan det hjelpe i promoteringen!

  Gjennomføring:

  • Ledere bør gå gjennom spørsmålene og oppgavene på forhånd
  • Tenk gjennom om spørsmålene er forståelig for gruppen
  • Hvis ungdommene kjenner hverandre godt fra før, må samtalen styres slik at man snakker om spørsmålene og ikke om andre ting
  • Bruk tid på å forklare hva tidebønn er og hvorfor det er verdifullt!
  • Tenk gjennom hvordan delen om «vandre i stillhet» blir solgt inn: Noen opplevde dette kleint og vanskelig, andre synes dette var fantastisk fint! Forklar hvorfor man skal være stille, og gi gjerne oppgaver å tenke over, lytte til, se etter…
  • Oppgavene med konkrete symboler: steiner, klinkekuler, kors osv fungerer veldig bra.
  • Tenk kvalitet framfor kvantitet: Bedre med god tid på færre poster som er godt forberedt, enn å haste gjennom mange forskjellige
  • Gode ressurser i Ressursbanken, her kan man velge alt eller bruke det som man liker best.
 • Beredskap og sikkerhet

  Beredskap

  I resursbanken er det samlet ressurser knyttet til risiko, sikkerhet og beredskap på arrangement med barn og ungdom.

 • Kommunikasjon

  Kommunikasjon

  Kommunikasjon er en viktig del av planleggingen. Både for å gjøre tiltaket kjent, og for å fortelle aktuelle deltakere hva På sporet er.

  Visuell profil

  Skal du reklamere for På sporet finner du her logoer du kan bruke. Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og velg «lagre som»:


  Logo for På sporet.

   

  Bruk Den norske kirkes bildearkiv og malverktøy

  I design.kirken.no kan du finne profilelementer, bilder og maler som kan brukes fritt i Den norske kirke. → Klikk her for å komme til design.kirken.no.

  I bildearkivet finner du hundrevis av bilder av kirkelige handlinger, høytider, diakoni, frivillighet, gudstjenester og mye mer fra Den norske kirke. Alle bildene har gyldig samtykke for bruk i Den norske kirke → Direktelenke til bildearkivet her (krever innlogging)

  På design.kirken.no finner du også maler til trykk, digitale flater og administrasjon. Her finnes et eget malverktøy hvor du enkelt kan designe plakater, brosjyrer og bilder til poster i sosiale medier rett i nettleseren. Du finner også nedlastbare maler til både avanserte InDesign-filer og enkle Word/Powerpoint-maler → Direktelenke til maler her (nedlastbare maler tilgjengelig uten innlogging, logg inn for å bruke malverktøy)

  Slik logger du inn på design.kirken.no

  Logg inn her. Trykk på den røde knappen om du har @kirken.no/@kyrkja.no-e-post. Trykk på Trykk her for å logge inn med en annen e-post om din e-postadresse ikke slutter på @kirken.no/@kyrkja.no.

   

 • Bilder

  Bilder

  I design.kirken.no kan du finne profilelementer, bilder og maler som kan brukes fritt i Den norske kirke. → Klikk her for å komme til design.kirken.no.

  I bildearkivet finner du hundrevis av bilder av kirkelige handlinger, høytider, diakoni, frivillighet, gudstjenester og mye mer fra Den norske kirke. Alle bildene har gyldig samtykke for bruk i Den norske kirke → Direktelenke til bildearkivet her (krever innlogging)

  På design.kirken.no finner du også maler til trykk, digitale flater og administrasjon. Her finnes et eget malverktøy hvor du enkelt kan designe plakater, brosjyrer og bilder til poster i sosiale medier rett i nettleseren. Du finner også nedlastbare maler til både avanserte InDesign-filer og enkle Word/Powerpoint-maler → Direktelenke til maler her (nedlastbare maler tilgjengelig uten innlogging, logg inn for å bruke malverktøy)

  Slik logger du inn på design.kirken.no

  Logg inn her. Trykk på den røde knappen om du har @kirken.no/@kyrkja.no-e-post. Trykk på Trykk her for å logge inn med en annen e-post om din e-postadresse ikke slutter på @kirken.no/@kyrkja.no.

   

 • Søk K-Stud

  Søk støtte fra K-Stud

  Studieopplegget til På sporet er forhåndsgodkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter studieopplegget kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no.

   

Kontaktpersoner