Kirken logo
Beredskap, sikkerhet og forebygging

Foto: Andrè Eide

Beredskap, sikkerhet og forebygging

Beredskapsplan, risiko og sikkerhet på leir, arrangement og reiser

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Kirkerådet med samarbeidspartnere
 • Publisert
  10.04.2018
 • Oppdatert
  29.04.2024
 • Beskrivelse

  Beredskapsplan

  Beredskapsplanen kan enkelt gjennomgås med alle ledere i forkant av arrangementet, konfirmantleir o.l. og gjøres tilgjengelig for ansvarlige hjemme/lokalt. Malen må tilpasses det enkelte arrangement. Den generelle sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå.

   

  Sikkerhetsprosedyrer og risikoanalyse

  Sikkerhetsprosedyrer handler om konkrete prosedyrer man bør gå gjennom før et arrangement - særlig med overnatting. Risikoanalyse er en analyse av farlige element og ulykker kan oppstå ved et arrangement. Les gjennom dokumentet om sikkerhetsprosedyrer og risikoanalyse.

  Politiattest

  Den norske kirke bør innhente politiattest på alle medarbeidere over 16 år. Les mer om politiattest og se veiledning for innhenting av attesten i Politiattest-ressursen.

  Egenerklæring for ledere

  I ressursen Tryggere trosopplæring finnes mal for egenerklæring som ledere skal signere på når de er medhjelpere på et trosopplæringstiltak. Her finnes også et undervisningsopplegg for lederene om ansvar og grenser.

  Sikkerhet ved vann

  KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har utarbeidet en veiledning for bading på leir med barn og unge. Veilederen gir noen gode råd og reningslinjer i arbeidet med å etablere gode rutiner.

  Skal dere på tur i nærheten av vannet er det viktig at dere samler deltakere og informerer om farene ved å falle i vannet. Lag klare regler for hvor nærme vannet det er lov å oppholde seg. Les mer her: Sikkerhetsregler ved vannet (fra KFUK-KFUM speiderne)

  Nettside om svømmeopplæring i grunnskolen, men gir også råd og retningslinjer for organisering av bading med større grupper. Les om organisering og sikkerhet på Svommedyktig.no.

  Forebygging av vold, krenkelser og seksuelle overgrep

  Se ressursen her