Kirken logo
Byggeklosser

Illustrasjonsfoto: Sharon McCutcheon

Byggeklosser

#byggeklosser for et helhetlig ungdomsarbeid

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Kirkerådet med samarbeidspartnere
 • Publisert
  13.09.2018
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Byggeklosser for et helhetlig ungdomsarbeid

  Hvordan kan konfirmasjonstiden, tiltak i trosopplæringen, ledertrening og øvrig ungdomsarbeid henge sammen? Her beskrives hvordan Konfirmantreunion, VIDERE og På sporet kan være byggeklosser i menighetens helhetlige arbeid med ungdommer

  Byggeklosstenkning

  Byggeklossene kan bidra til en sammenheng mellom konfirmasjonstiden, andre trosopplæringstiltak, ledertrening og annet ungdomsarbeid i menigheten og over i ung-voksen-fase.

  Byggeklosser i Ressursbanken

   

  Nøkler til å skape sammenheng

  Skap forventing og nysgjerrighet!

  Det å skape en nysgjerrighet og forventning i konfirmasjonstiden om hva ungdommene kan være med på videre i kristent ungdomsarbeid er viktig. Ønsket om å delta må skapes i konfirmasjonstiden og menigheten må legge til rette for rask oppfølging. Det er viktig at man inviterer til videre deltakelse i det kristne ungdomsarbeidet. Start med å informere allerede i konfirmasjonstiden, og benytt andre møtepunkt med ungdom etter konfirmasjonstiden.

  Hva må gjøres i konfirmasjonstiden for å skape motivasjon, nysgjerrighet og forventning til hva de kan være med på videre? Man kan for eksempel gi en smakebit av VIDERE eller På sporet: gå en stille vandring, ha en kort tankestrek, en tidebønn eller bli introdusert for gripekors? Det er også nødvendig å finne ut hvordan man vil skape interesse hos ungdommer som ikke er konfirmanter og at de inkluderes selv om de ikke har vært konfirmanter.

  Bygg på erfaringer og opplevelser!

  Hva kan gjenbrukes fra konfirmasjonstiden eller andre tiltak? Hvilke trospraksiser har gitt gjenklang hos ungdommene? Hvordan planlegge slik at ungdommene møter kjente elementer? Hva kan dere bygge videre på av det gode/fine/annerledes fra konfirmasjonstiden: fellesskap, opplevelser, bønn, sanger, gudstjeneste, refleksjon og samtale? Hva må bygges ut? Hva kan man gå i dybden på? Hva må tilføres av noe nytt?

  Bygg relasjoner! 

  Relasjoner er viktig for oss mennesker. Mye av arbeidet i tiden etter konfirmasjon starter i konfirmasjonstiden. Relasjons- og nettverksbygging er viktig. Ungdom må ha gjenkjennelse og trygghet på personene de møter.

  Samarbeidsstrukturer i konfirmasjonstiden kan være utfordrende. Hvordan kan noen av de relasjonene som er skapt i konfirmasjonstiden videreføres etter konfirmasjonstiden i trosopplæringstiltak som Konfirmantreunion, VIDERE og På sporet? Hvordan organiseres menighetens arbeid slik at ungdommene møter personer i konfirmasjonstiden som de møter igjen senere? Og hvordan kan flere i menigheten bli involvere i arbeid med ungdom?

  Bygg ungdomsarbeid sammen med barne- og ungdomsorganisasjonene!

  Kan dere bygge opp noe nytt rundt tiltak som allerede finnes, som er prøvd ut og som folk kjenner igjen? Det kan være nyttig å kartlegge hva som vil være naturlig å samarbeid om. Hvilke muligheter finnes i sammenheng med det som finnes av kontinuerlig arbeid og andre tilbud til ungdom? Leir, festival, gudstjenester, fortsettelse i et miljø? Kan breddetiltakene være springbrett inn i et miljø og kontinuerlig ungdomsarbeid?

  Kan man bruke elementer fra trosopplæringen inn i det kontinuerlige arbeidet? Kan ungdomsledere i det kontinuerlige ungdomsarbeidet synliggjøres og involveres i konfirmasjonstiden og breddetiltakene, slik at man skaper relasjoner på tvers?

  Planlegg tidlig og bygg en kultur for involvering! 

  Det må planlegges hvordan få med ungdommen videre etter konfirmasjonstiden. Det er avgjørende å få med ungdom på planlegging og gjennomføring. Snakk med de ungdommene dere har, gi ansvar og lytt, be dem være med i komite/gruppe, komme med ideer, utvikle tiltak og være ambassadører og reklamere. Legg en strategi på dette og informer i konfirmasjonstiden om det nærmeste tiltaket, ta imot påmelding før de er ferdige som konfirmanter.

  Ungdom som er medledere på arrangementer for de yngre aldersgruppene kan det også satses mer på. Bygge miljø, klubb, kafe osv er viktig.

Kontaktpersoner