Kirken logo
Leir i ungdomsfasen

Foto: Torstein Ihle

Leir i ungdomsfasen

Ta med ungdommene på leir i trosopplæringen - #byggeklosser for ungdomsarbeidet.

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Kirkerådet med samarbeidspartnere
 • Publisert
  17.09.2018
 • Oppdatert
  06.06.2024
 • Hvorfor leir

  «Alle» er enige om at leir er bra og mange menigheter har god erfaring med leirarbeid. Leir fungerer godt som en av byggeklossene for et helhetlig ungdomsarbeid, og er en egnet arena for å bygge kristent fellesskap og dele kristen tro. Et leirarbeid kan også bidra til å styrke, eller starte, et kontinuerlig ungdomsarbeid i menigheten. 

   

 • Planlegging og beredskap

  Ressursen Leirarbeid består av fire webinarer om leir fra planlegging til gjennomføring. Her finner du temaer som organisering og samarbeid, juridisk og økonomisk ansvar, arbeidstid, og erfaringer med inkludering i ulike typer leir.

  Hvilken tid på året som passer må avklares lokalt gjennom å:

  • Kartlegge tider som er mest hensiktsmessige for ungdommene. Når har ungdom fri? Er høytid mulig?
  • Kartlegge om/når ungdomsorganisasjonene arrangerer leir
  • Kartlegge hvilke eksisterende leirer som har plass til flere.
  • Kartlegge når det er ledig kapasitet på aktuelle leirsted.

  Sikkerhetsplan for leir – Sikkerhets- og beredskapsplan for arrangement / leir / reise med barne- og ungdomsgrupper

 • Samarbeid og samhandling

  Samarbeid om leir fungerer bra! Det finnes eksempler på gode samarbeidsmodeller mellom menigheter, et helt prosti og mellom menigheter og kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Når flere samarbeider om en leir er det større sannsynlighet for god oppslutning.

  Det ligger potensiale i å arrangere leir som konfirmantreunion for 15/16-åringer eller å invitere en bestemt aldersgruppe i ungdomsfasen inn i allerede eksisterende leirer. Dette kan også bidra til å starte eller videreutvikle samarbeid mellom menighet og organisasjon.

  Plan for kirkelig undervisning og læring:
  Planen oppfordrer menighetene til å kartlegge hva det vil være naturlig å samarbeide med organisasjoner om når det gjelder tilbud til barn og unge. Samarbeid om innhold/program på leiren må finne en god sammenheng med innholdet i planen for den aktuelle målgruppen.

  Leirsteder:
  Ved økt tilbud om leir vil det kunne bidra til at leirstedene i større grad blir brukt. Der menigheten leier leirsted, vil en samarbeidsavtale kunne innebære bedre leiepris på leirstedet.

  Byggeklosser for et kontinuerlig ungdomsarbeid:
  Det er et potensiale i at samarbeid om leir kan bidra til å starte eller styrke kontinuerlig ungdomsarbeid. Der menigheten ikke har noe etablert kontinuerlig arbeid blant barn og ungdom, kan samarbeid med organisasjoner om leir være startpunktet for å etablere nytt ungdomsarbeid. Les mer her om hvordan leir kan være en byggekloss for et helhetlig ungdomsarbeid i menigheten.

  Samarbeidsplattform:
  Kirkens unge
  er en strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid.

  En konkret måte å samhandle på er å arrangere leir sammen. Gjennom et samarbeid mellom menighet og organisasjon kan menigheter få benytte flere ressurser for å gjennomføre leir. Mange organisasjoner arrangerer leirer hvor det er plass til flere deltakere. Organisasjonene har kompetanse på leirarbeid, kan tilby helhetlige leirpakker, innhold, praktisk gjennomføring.

  Aktuelle samarbeidsorganisasjoner kan være: Acta – Barn og unge i Normisjon, KRIK (Kristen idrettskontakt), KFUK-KFUM-speiderneNKSS (Laget), NLM Ung (Norsk Luthersk Misjonssamband barne og ungdomsarbeid), NMSU (Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon), Norges KFUK-KFUM.

   

 • Tilrettelagt leir

   

  Det finnes flere leir og festivaler i kirkelig regi for personer med behov for tilrettelegging. Se under fanene for nærmere informasjon.