Allmøte for alle ansatte

Siste onsdag hver måned er det digitalt allmøte for alle ansatte i Den norske kirke. Møtene holdes siste onsdag i måneden kl 09.00, og varer inntil en halv time. De kan sees i opptak når det passer.