Kirken logo
Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse

I 2023 gjennomføres det medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i hele Den norske kirke

 • Publisert
  10.03.2023
 • Oppdatert
  10.03.2023
 • Beskrivelse

  I 2023 gjennomføres medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Den norske kirke. 

  Medarbeiderundersøkelsen har som hensikt å få en samlet kartlegging av arbeidsmiljø for hele kirken og gjennomføres derfor for hele Den norske kirke. Den er utviklet i et samarbeid mellom Kirkerådet, Norges kirkevergelag, Nettverk for kirkelige fellesråd og KA. Kirkerådet er initiativtaker og står ansvarlig for undersøkelsen. 

  Undersøkelsen bygger på innholdet og tilbakemeldinger fra tilsvarende undersøkelse i 2021. 

  Mer informasjon vil komme på ressurssiden