Allmøtet starter kl 09.00 og varer inntil en halv time. Sendingen blir tilgjengelig i opptak på denne siden. 

 

Oversikt over allmøter i 2023

Gjennom 2023 vil det være allmøte den siste onsdagen i måneden, og det starter kl 09.00 hver gang. Alle møtene er tilgjengelig i opptak. 

  • 27. september
  • 25. oktober
  • 29. november