Kirken logo
Migrasjons- og flyktningtematikk: kirkelige uttalelser og andre ressurser

Migrasjons- og flyktningtematikk: kirkelige uttalelser og andre ressurser

Den norske kirke har lenge vært engasjert i migrasjon, asylpolitikk og solidaritet med mennesker på flukt. Mange av de uttalelser, utredninger og ressurser kirken har kommet med opp gjennom årene på dette feltet er like aktuelle i dag som da de ble skrevet. Men det skjer også endringer som krever at kirken gjennomgår og revurderer sine egne prioriteringer. Her har vi samlet et sentralt utvalg av kirkelige uttalelser og ressurser knyttet til denne tematikken.

 • Publisert
  21.12.2022
 • Oppdatert
  04.10.2023
 • Beskrivelse

  Den norske kirke har lenge vært engasjert i migrasjon, asylpolitikk og solidaritet med mennesker på flukt. Dette engasjementet er ikke noe nytt som kirken har bestemt seg for å arbeide med. Dette er et tema som følger hele den Bibelske fortelling og er en av de røde trådene gjennom kirkens historie. Et sentralt kjennetegn på kirkens engasjement har vært knyttet til det som kan karakteriseres som migranter i sårbare situasjoner. Kirken har sagt ifra når deres grunnleggende rettigheter og verdighet er under press.

  Den norske kirkes rolle og synspunkter er omdiskutert. Men kirkens kall er å være en stemme for dem som storsamfunnet ikke lytter til. Kirken skal også utfordre politikken og regelverket når dette leder til inhumane og urimelige løsninger. Kirken skal bidra til å løfte fram menneskeverdet til personer som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, og kreve at de får sine grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Gjestfrihet har vært et grunnleggende teologisk perspektiv i kirkens arbeid, i tillegg til at vi har vært opptatt av å understreke gjensidighetsperspektivet i relasjonen mellom migranter og ikke-migranter.

  Mange av de uttalelser, utredninger og ressurser kirken har kommet med opp gjennom årene på dette feltet – både i forbindelse med frivillig migrasjon og ufrivillig migrasjon eller flukt – er like aktuelle i dag som da de ble skrevet. Men det skjer også endringer som krever at kirken gjennomgår og revurderer sine egne prioriteringer. Vi må også stadig minne oss selv på at bak prinsipper, begreper og statistikker skjuler det seg alltid enkeltmennesker – søstre og brødre – som vi skylder å vie vår oppmerksomhet, omtanke og handlekraft.

  Se undermenypunktene for et utvalg av kirkelige uttalelser og ressurser knyttet til denne tematikken.

 • Bispemøtet

 • Diverse

  Visjonsdokumentet "Dette vil vi", av Flerkulturelt kirkelig nettverk, 7. desember 2010

  Rapporten "I god tro" - en utredning av asylsøkeres trosfrihet, 10. februar 2009

  Brev fra sentralkirkelige ledere til menighetene ("Da jeg trengte en neste"), 28. august 2008

  Ressursdokumentet fra Kirkemøtet 2005: Når så vi deg fremmed og tok imot deg?

 • Kirkemøtet

 • Mellomkirkelig råd

 • Ungdommens kirkemøte

  Ungdommens kirkemøte 2005: Jeg var en fremmed, og dere tok imot meg

Kontaktpersoner