Kirken logo
Den norske kirkes arbeid med migrasjon, asylpolitikk og solidaritet med mennesker på flukt

Den norske kirkes arbeid med migrasjon, asylpolitikk og solidaritet med mennesker på flukt

Den norske kirke har lenge vært engasjert i migrasjon, asylpolitikk og solidaritet med mennesker på flukt. Mellomkirkelig råd vedtok dette ressursdokument om denne tematikken på sitt møte den 15.10.2021.

 • Publisert
  21.12.2022
 • Oppdatert
  04.10.2023
 • Beskrivelse

  Den norske kirke har lenge vært engasjert i migrasjon, asylpolitikk og solidaritet med mennesker på flukt. Et sentralt kjennetegn på kirkens engasjement har vært knyttet til det som kan karakteriseres som migranter i sårbare situasjoner. Kirken har sagt ifra når deres grunnleggende rettigheter og verdighet er under press.

  Dette ressursdokumentet dokumentet står i forlengelsen av tidligere kirkelige dokumenter og uttalelser. I dokumentet redegjøres det for Den norske kirkes engasjement for medmennesker som frivillig eller ufrivillig krysser geografiske og politiske grenser. Teologiske og menneskerettslige perspektiver ses i relasjon til kirkens egen trosforståelse, diakoni og samfunnsrolle.

  Dokumentet redegjør videre for aktuelle utfordringer og dilemmaer, og til sist foreslås prioriterte områder for kirkens engasjement i dag og i årene framover. Dokumentet skal både gi bakgrunn for kirkens prioriteringer, men også være et ressursdokument for alle i kirken som engasjerer seg i arbeidet med migrasjon og asylpolitikk. Dokumentet er styrende for kirkens nasjonale engasjement, men vil også være nyttig for lokale menigheter og andre grupper.

  Ressursdokumentet kan lastes ned her.

Kontaktpersoner