Kirken logo
Døvekirken

Bilde: Den norske kirke

Døvekirken

Kirkens tegnspråklige tilbud

 • Laget av
  Døvekirken
 • Publisert
  14.05.2024
 • Oppdatert
  14.06.2024
 • Om Døvekirken

  Hva er egentlig norsk tegnspråk? Les her på nettsiden til Norges Døveforbund.

  Døvekirken er det tegnspråkelig tilbudet i Den norske kirke. Døvekirken tilbyr kirkelige handlinger, trosopplæring og menighetsliv på tegnspråk. Døvekirken består av 8 menigheter i byene Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Oslo.

  Døvekirken ønsker å være der hvor døve bor og lever, dette er ikke alltid i nærheten av en Døvekirke. Ansatte i Døvekirken bistår gjerne med samarbeid eller samtaler om hvordan man kan tilrettelegge på best mulig måte for hørselshemmede og døve som kommer til andre kirker. Vi kan og være behjelpelig med å finne ressurser på tegnspråk som kan brukes.

  Mer informasjon om Døvekirken får du i dette webinaret: Døvekirken - for alle

  Døvekirken arbeider med å utvikle tegnspråklige ressurser som kan brukes av alle.

  Liturgiene til norsk tegnspråk. Sjekk ut tegnliturgi.no.

  Du kan også besøke døvekirkens nettside.

  Kontaktpersoner:

  Kirkefagleder Hege R. Lønning, hl553@kirken.no

  Prost Linda Berntzen Bhuller, lb828@kirken.no

   

 • Tilbud for hørselshemmede barn

  Døvekirken tilbyr fellesskap, tilhørighet og trosopplæring til hørselhemmede og døve barn og ungdom på tegnspråk. 

  Døvekirken tilbyr konfirmantundervisning, barne- og ungdomsleir og kor (Soulchildren Sign) for tegnspråklige barn og unge.

  For informasjon ta kontakt med Døvekirken.

   

 • Materiell på tegnspråk

  Utdelingsbøker

  Flere bøker som deles ut i kirken er oversatt til tegnspråk. Se oversikten på IKOs nettside.

  Kirketegn for alle passer for alle som jobber med trosopplæring i Den norske kirke og som ønsker å bruke tegnspråk inn i møte med barn og unge. Det kan brukes som et supplement til opplæringen eller i møte med døve og hørselshemmede.

  Kirketegn

  Kirketegn for alle passer for alle som jobber med trosopplæring i Den norske kirke og som ønsker å bruke tegnspråk inn i møte med barn og unge. Det kan brukes som et supplement til opplæringen eller i møte med døve og hørselshemmede. Kirketegn for alle består av:

  • Appen Kirketegn. Den er gratis og kan lastes ned av alle.
  • På instagram kan du følge kontoen Kirketegn. Her legges det ut et nytt tegn hver dag.
  • A4 plakat av håndalfabet med kirketegn, qr-koder som viser filmklipp av tegnet
  • A1 plakat av håndalfabet med kirketegn, qr-koder som viser filmklipp av tegnet
  • Liten brosjyre med håndalfabet med kirketegn med qr-koder som viser filmklipp av tegnet
  • YouTube kanal, med blant annet utfordringer, andakter og aktiviteter organisert etter kirkeårets høytider og dager.

  I tillegg til dette selger Døvekirken:

  • Kirketegnhefte som inneholder fader vår, 5 tegnsbønnen, bibelsitater, innstiftelsesordnene, velsignelse. Heftet innholder tegnillustrasjoner og qr-koder som viser filmklipp av teksten.
  • Stor hånd-alfabet plakat

  Når QR-kodene i heftet skannes, vil de vise et filmklipp på tegnspråk. Her vises tegnets bevegelse, ansiktuttrykk, mimikk og blikkretning. Klippene er utformet slik at du kan se på bildene og klippet samtidig.

  Ønsker du å kjøpe Kirketegn?
  Ta kontakt med  kirkefagleder Hege R. Lønning, e-post hl553@kirken.no, SMS 95209906.  

  Kirketegn er utviklet av Døvekirken i Oslo, med støtte fra Kirkerådet.

  Tegnbibel

  Utvalgte bibeltekster på tegnsspråk finner du på Tegnbibel (dovekirken.no)

  Tegnordbok

  Statped har utviklet Norsk tegnordbok på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Oppgaven er å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge.

  Ved å søke i ordboken kan en finne navn, ord og uttrykk på tegnspråk - som både kan være gøy og nyttig i trosopplæringen. 

   

 • Hvordan bestille tegnspråktolk?

   Tegnspråktolker bør bestilles

  • dersom en eller flere deltakere på et arrangement har meldt inn behov for tegnspråktolking.
  • til større arrangement der man kan anta at en eller flere deltakere har behov for tegnspråktolk, som f.eks. konferanser eller konserter.

  Ansvarlig arrangør kan bestille tegnspråktolk på vegne av en tegnspråklig deltaker. I dette tilfelle betaler NAV for tolketjenesten. Deltakere med behov for tolk har eventuelt med seg egen tolk. For best koordinasjon av tolkene ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

  Som arrangør av større arrangement, der man ikke bestiller på vegne av konkrete personer, må man regne med å betale for tolketjenesten.

  Bestilling av tolker må gjøres i god tid.

  Hørselhemmede som ikke kan tegnspråk kan ha nytte av skrivetolker.

  Tegnspråktolker og skrivetolker kan bestilles hos tolketjenesten gjennom NAV 
  Hjelpemiddelsentral i det aktuelle fylket. Der får man også annen viktig informasjon om tolkearbeidet og forskjellige typer tolking.

  Tegnspråktolkene ønsker vanligvis program og presentasjoner i forkant for å kunne forberede seg på innhold og evt. fagspråk eller spesielle uttrykk.

   

Kontaktpersoner