Kirken logo
Hvordan beskrive tilgjengeligheten av kirken?

Foto: Kirkerådet

Hvordan beskrive tilgjengeligheten av kirken?

Eksempler for menighetens nettsider

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  19.06.2023
 • Oppdatert
  11.04.2024
 • Hvorfor er informasjon om tilgjengelighet så viktig?

  God informasjon er viktig for alle. For personer med funksjonsnedsettelser er det spesielt viktig for å kunne planlegge og avgjøre om en kan ta del i et arrangement eller ikke. For eksempel er det selvfølgelig helt avgjørende å vite om en har tilgang til en kirke eller om det finnes et HC-toalett før du deltar i en begravelse eller en konfirmasjon. Andre trenger å vite om det finnes en teleslynge. 

  Informasjon om tilgjengelighet og universell utforming er viktig for at personer med funksjonsnedsettelser kan vurdere om de kan besøke en kirke eller et menighetshus. I tillegg er det ofte nyttig informasjon for alle andre også.

 • Hvordan beskrive tilgjengeligheten?

  Det er viktig at beskrivelsen er lett å finne på nettsiden og at den gir et realistisk bilde. VIKTIG! Beskrivelsen bør inneholde informasjon både om det som er universell utformet og om evt. barrierer/det som ikke er på plass.

  Plasseringen av denne informasjonen avhenger av hvordan nettsiden er organisert. Tenk gjennom hvor det er naturlig å lete etter denne informasjonen. På mange sider vil det være natulig å ha det sammen med annen informasjon om kirken/e. Ofte er dette plassert under "Om oss". Endre gode plasseringer er sammen med annen praktisk informasjon eller informasjon knyttet til besøk av menigheten.

  Informasjon om tilgjengelighet og universell utforming kan løses på forskjellige måter. En kan lenke direkte til informasjonen om kirken som ligger på Kirkesøk.no. Sørg for at informasjonen om tilgjengelighet her er oppdatert. Men merk at informasjonen her er veldig begrenset! Derfor er det et bedre alternativ å lage en beskrivelse av tilgjengeligheten på menighetens nettside. Mange hoteller har begynt å ha gode sider om tilgjengelighet, for eksempel Velkommen inn - uten hindringer | Spesielle behov | Scandic Hotels (selv om det her mangler informasjon om det som ikke er på plass). Det er fint å supplere beskrivelsen med noen bilder, som for eksempel på denne siden: Accessibility – NNDR 2023

  Eksempel for en kort sjekkliste:

  • HC-parkering – ja/nei
  • Toalett – ja/nei
  • HC-toalett – ja/nei
  • Trinnfri adgang – ja/nei
  • Trinnfri kirkerom – ja/nei
  • Egne plasser for rullestolbrukere – ja/nei
  • Teleslynge – ja/nei

  Kontaktinformasjon: navn, tlf, mail

  Eksempel for korte sjekklister fra Åseral kirkelige felleråd

  Eksempel på en mer omfattende sjekkliste:

  Adkomst:

  • Nærmeste bussholdeplass er …, 5 min gange til kirken.
  • Parkering er bak kirka, adkomst fra hovedveien, følg skilt.
  • Det er to HC-plasser rett ved sideinngangen.
  • Det er sykkelparkering med plass til sykler og tilhengere mm. ved hovedinngangen.
  • Hovedinngangen har 5 trappetrinn med rekkverk.
  • Rullestolrampe ved sideinngangen fra HC-parkering.

  Kirkerommet:

  • Det finnes to toaletter i kirkekjelleren, ned trappen fra våpenhuset og flere toaletter i uthuset, ca 15 m fra sideinngangen. Her finnes også et HC-toalett.
  • Kirkerommet er trinnfritt. Rampe til alterringen. Lysgloben er lav.
  • Egne plasser for rullestolbrukere i midten av kirkerommet.
  • Teleslynge er installert.
  • Ingen ledelinjer for brukere av mobilitetsstokk.
  • Gudstjenesteprogram vises på skjerm. Gi beskjed til kirkevert om du ønsker en utskrift av presentasjonen i storskrift.
  • Det er gode lysforhold i kirken, spesielt langs midtgangen.

  Menighetshus:

  • Det er tre trapptrinn inn til menighetshus og ungdomssalen.
  • Menighetshuset og ungdomssalen mangler teleslynge.

  Kontakt: navn, tlf, mail

  Et annet eksempel på hvordan det kan løses finner du i Beskrivelse av et kirkeanlegg.docx, hentet fra boken "Gudstjeneste for alle. Byggeklosser for en papirløs gudstjeneste" av Rune Rasmussen, IKO Forlaget.

 • Trenger du hjelp?

  Involver gjerne noen med fagkompetanse og/eller egne erfaringer. Mange interesseorganisasjoner for funksjonshemmede har lokallag rundt omkring i landet og kan bistå med råd og veiledning. I alle kommuner finnes råd for funksjonshemmede som evt. kan bidra. Du kan også ta kontakt med en rådgiver på bispedømmekontoret eller kontaktpersonen i Kirkerådet, se under.

Kontaktpersoner