Kirken logo
Informasjon om tilgjengelighet på menighetens nettsider

Informasjon om tilgjengelighet på menighetens nettsider

Eksempler

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  19.06.2023
 • Oppdatert
  15.08.2023
 • Beskrivelse

  Informasjon om tilgjengelighet og universell utforming er viktig for at personer med funksjonsnedsettelser kan vurdere om de kan besøke en kirke.

  Det er viktig at beskrivelsen er lett å finne på nettsiden og at den gir et realistisk bilde. Beskrivelsen bør inneholde informasjon både om det som er universell utformet og om evt. barrierer/det som ikke er på plass.

  Informasjon om tilgjengelighet kan løses på forskjellige måter. En kan lenke direkte til informasjonen om kirken som ligger på Kirkesøk.no. Sørg for at informasjonen om tilgjengelighet er oppdatert. Men her er informasjonen veldig begrenset.

  Derfor er det et bedre alternativ å lage en beskrivelse av tilgjengeligheten på menighetens nettside. Noen hoteller har begynt å ha gode sider om tilgjengelighet, for eksempel Velkommen inn - uten hindringer | Spesielle behov | Scandic Hotels (selv om det her mangler informasjon om det som ikke er på plass). Det er fint å supplere beskrivelsen med noen bilder, som for eksempel på denne siden: Accessibility – NNDR 2023

  Eksempel for en kort sjekkliste:

  • HC-parkering – ja/nei
  • Toalett – ja/nei 
  • HC-toalett – ja/nei
  • Trinnfri adgang – ja/nei
  • Trinnfri kirkerom – ja/nei
  • Egne plasser for rullestolbrukere – ja/nei
  • Teleslynge – ja/nei

  Eksempel for en mer omfattende sjekkliste:

  Adkomst:

  • Nærmeste bussholdeplass er …, 5 min gange til kirken.
  • Parkering er bak kirka, adkomst fra hovedveien, følg skilt.
  • Det er to HC-plasser rett ved sideinngangen.
  • Det er sykkelparkering med plass til sykler og tilhengere mm. ved hovedinngangen.
  • Hovedinngangen har 5 trappetrinn med rekkverk.
  • Rullestolrampe ved sideinngangen fra HC-parkering.

  Kirkerommet:

  • Det finnes to toaletter i kirkekjelleren, ned trappen fra våpenhuset og flere toaletter i uthuset, ca 15 m fra sideinngangen. Her finnes også et HC-toalett.
  • Kirkerommet er trinnfritt. Rampe til alterringen. Lysgloben er lav.
  • Egne plasser for rullestolbrukere i midten av kirkerommet.
  • Teleslynge er installert.
  • Ingen ledelinjer for brukere av mobilitetsstokk.
  • Gudstjenesteprogram vises på skjerm. Gi beskjed til kirkevert om du ønsker en utskrift av presentasjonen i storskrift.
  • Det er gode lysforhold i kirken, spesielt langs midtgangen.

  Menighetshus:

  • Det er tre trapptrinn inn til menighetshus og ungdomssalen.
  • Menighetshuset og ungdomssalen mangler teleslynge.

  Kontakt: Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på ...

  Et annet eksempel på hvordan det kan løses finner du i Beskrivelse av et kirkeanlegg.docx, hentet fra boken "Gudstjeneste for alle. Byggeklosser for en papirløs gudstjeneste" av Rune Rasmussen, IKO Forlaget.

   

Kontaktpersoner