Kirken logo

Veileder for universell utforming av kirker og kirkesteder

Kirkene kommuniserer! De formidler først og fremst den kristne tro og kultur, der åpenhet, aksept og fellesskap står sentralt. Og de formidler kvalitet og estetikk gjennom arkitektur, kultur og kunst. Uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå er dette verdier som alle bør få del i. For at kirken skal være relevant for alle, må kirkebygget og kirkestedet også være tilgjengelig for alle – universelt utformet. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle.

Veileder for universell utforming av kirker og kirkesteder
 • Publisert
  01.02.2024
 • Oppdatert
  06.05.2024
 • Om veilederen

  Arbeidet med universell utforming(UU) handler om kunnskap, grunnleggende holdninger og innstilling – og om målrettet arbeid. Arbeidet med universell utforming(UU) handler også om konkrete tiltak og fysiske tilpasninger. Ved å bli bevisst barrierene og utfordringene enkeltmennesker og grupper av mennesker møter, ser vi lettere hva som må til for å muliggjøre deltagelse og tilhørighet. Vi ser også lettere hvordan alle kan berike vår felles opplevelse av gudstjeneste og kultur.

  Denne veilederen er laget for å hjelpe dem som er ansvarlige for forvaltningen av byggene og kirkestedene, og for brukerne av dem. De ansvarlige har fått i oppgave å gjøre kirker og kirkesteder mer tilgjengelige for alle mennesker. Veilederen legger størst vekt på fysisk tilgjengelighet, fordi de største utfordringene ser ut til å ligge nettopp her. Det er likevel viktig at den enkelte kirkeforvalter også er oppmerksom på andre behov for tilrettelegging. Veilederen er en del av et kontinuerlig arbeid mot målet om universell utforming av våre kirker og kirkesteder.

  Innhold

  Komplett veileder for utskrift.pdf

  Denne veilederen er utarbeidet med finansiell støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Den er en videreutvikling av «Tilgjengelighet til kirkebygg» utgitt av Hovedorganisasjonen KA i 2012. Redaksjonen for nåværende utgave er Kirkerådet, men den gis ut i samarbeid mellom Kirkerådet og Hovedorganisasjonen KA.