Kirken logo
Dåpen - En nådens kilde

Dåpen - En nådens kilde

En fordypning på dåpsfeltet, skrevet av MF-professor Harald Hegstad

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Harald Hegstad
 • Publisert
  01.12.2020
 • Oppdatert
  10.04.2024
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt - Trosopplæring i Den norske kirkeDåpen - En nådens kilde

  Dette er en bok for alle som vil fordype sin forståelse av dåpen, og en uunnværlig bok for alle som forvalter dåpens sakrament i vår tid.

  Hegstad tar utgangspunkt i en luthersk forståelse av dåpen, men ser den i lys av et større og økumenisk perspektiv. Det finnes ingen spesiell luthersk dåp, bare én kristen dåp, sier han. En luthersk dåpsteologi vil derfor alltid måtte være et bidrag til forståelsen av vår felles kristne tro og den ene kristne dåp. Ved å løfte fram dåpen som et virkekraftig tegn viser forfatteren at dåpen både er en handling og en prosess i den døptes liv. Gud handler i dåpen, og dåpens løfte peker fram mot den evige frelsen. Temaer som dåp og tro, barnedåp eller voksendåp, frelse og synd, drøftes med stor respekt for de ulike kirkers syn. 

  Denne boken er sendt gratis til alle menigheter fra Kirkerådet. Det er første gang på over førti år at det utgis en helhetlig framstilling av dåpens teologi på norsk. Mye har endret seg i samfunnet og det økumeniske klimaet de siste tiårene, noe som får konsekvenser for hvordan man skal forstå dåpens betydning i dag. 

  Boken kan kjøpes her: bibel.no/nettbutikk