Kirken logo
Dåp - innhold

Dåp - innhold

SAMLESIDE: Ressurser til kirkens arbeid med dåp knyttet til fag, kompetanse og publikasjoner.

 • Publisert
  26.04.2021
 • Oppdatert
  12.06.2023
 • Beskrivelse

  Kirken inviterer til dåp. Dåpen forkynner Guds kjærlighet, nåde og frelse. Den som blir døpt ønskes velkommen til et trosfellesskap, hvor den enkelte skal leve og vokse i den kristne tro.

  dåpsvelsignelse_blid_foto_bo_mathisen.jpg

  I denne ressursen finner du forslag til dåpsgudstjenester, veiledning for drop-in dåp og fagstoff om dåp.

   

  Tekster fra Bispemøtet

  Livsteiknet- eit hefte om dåpen

  Utarbeidet og fastsatt av Bispemøtet 10. - 14. februar 2020.

  Dåpens gave

  Dåpens gave ble sendt ut til alle landets menigheter for å bli lest opp i mange av landets kirker i januar 2020. 

 • Innhold

  Aksjon dåp

  AKSJON DÅP inneholder en rekke ulike verktøy og metoder for å mobilisere og rekruttere til dåp i menigheten. Verktøykassen er laget av Stavanger bispedømme og er brukt av mange menigheter.

  Denne ressursen ble laget før Den norske kirke ikke lenger hadde tilgjengelig fødselsemeldinger.

   

  Dåp i Møre

  Dåp i Møre er eit hefte der prosjektgruppa «Dåpsprosjekt Møre» ynskjer å gje eit handslag til alle som arbeider med dåp. Her er nyttige tips og råd med omfattande sjekkliste over kva ein ynskjer å prioritere.

  Denne ressursen ble laget før Den norske kirke ikke lenger hadde tilgjengelig fødselsemeldinger.

   

  Tiltaksplan for dåp i Tromsø

  Domprostiet i Tromsø har laget en tiltaksplan for å øke synligheten og tilgjengeligheten til dåp. Det er fellestiltak som styres av fellesrådet, samt egne tiltak som hver enkelt menighet har satt. Bruk den til inspirasjon! Last den ned her: tiltaksplan Tromsø.

   

  Mer dåp!

  Mer dåp! er et hefte fra Agder og Telemark bispedømme om hvorfor vi døper og spørsmål til samtale for stab og frivillige. Heftet inneholder også en rekke tips til kommunikasjon.

   

 • Planlegging

  Hva kan vi lære av dåpstallene?

  Alle  landets menigheter legger inn tallene i kirkelig årsstatistikk. Dette gir en anledning til å reflektere over situasjonen og om veien videre for kirkens arbeid. I nøkkeltallsmodulen i medlemsregisteret kan du finne nyttige tall om dåp i din menighet. En enkel veiledning om hvordan du kan hente ut dåpstallene i din menighet eller fellesråd finner du her.

  Noen spørsmål i møte med dåpstallene:

  • Antall dåp: Hvordan er utviklingen i år sammenliknet med tidligere år?
  • Når på året er «toppene»? Har vi god nok kapasitet til å ta imot?
  • Fordeling på alder? Tar vi opp spørsmålet om dåp på de arenaene der vi er i kontakt med småbarnsforeldre? Inviterer vi til dåp på babysang og trosopplæringstiltak i småbarnsfasen?
 • Magasinet Dåpsløftet

  Magasinet Dåpsløftet

  Til inspirasjon til arbeidet med dåp. Med magasinet Dåpsløftet ønsker Kirkerådet å bidra til den store dåpssamtalen i Den norske kirke. Magasinet utgis årlig og blir sendt til alle menighetskontor og fellesråd. 

  Det er mange grunner til å velge dåp, og kirken må holde fram og anerkjenne folks gode grunner. I Dåpsløftet er det flere artikler som tar dette fram. Ønsket er at magasinet skal være til inspirasjon til deg som jobber med dåp i kirken, enten oppgaven er å ta imot påmeldinger, gjennomføre dåpssamtaler, døpe, undervise konfirmanter eller annet trosopplæringsarbeid. Vi står sammen om dåpsløftet! Les magasinet her:

 • Dåpssamtalen

  Dåpssamtalen

  Dåpssamtalen er en brobygger – dåpssamtalen som potensiell brobygger

  Dåpssamtalen når barnet er annerledes. Fra «Himmelgaven» av Edøy, Torill. Kirkens møte med mennesker ved dåp. Andersen, Rolf Simeon og Hans Arne Akerø (red). Artikkelsamling nr 47. Presteforeningens studiebibliotek. 2002

  Fra Kråkerøy menighet: Om dåpssamlingerKjøreplan dåpssamlingBrosjyre som deles ut på dåpssamlingen

  Heimdal menighet har utviklet en dåps-brosjyre til bruk under dåpssamtalen. Dåpssamling brosjyre.

  Se også aktuelle artikler under "Fagstoff og litteratur".

  Dåpsplakaten til bruk i samtalen

  Dåpsplakaten er utarbeidet til bruk i dåpssamtalen. Plakaten er klar til utprinting og det er også utarbeidet en veiledning. Plakaten er et dobbeltsidig A3-ark, som legges frem på bordet i dåpssamtalen. Etter samtalen beholder familien arket.

  Dåpsplakaten er gratis å bruke og er utarbeidet av flere prester i Borg bispedømme, etter inspirasjon fra Danmark. 

  Last ned dåpsplakaten: Bokmål | Nynorsk

  Last ned veiledning til bruk av dåpsplakaten: Bokmål | Nynorsk 

 • Gudstjenester og preken

  Dåpsgudstjenester

   

  Preken om dåp

   

 • Drop-in-dåp fagstoff

  Drop-in-dåp

  Alt det praktiske rundt det å arrangere drop-in-dåp eller dåpsdag er en egen ressurs i ressursbanken. Klikk her for å komme til drop-in-dåp ressurser.

  Fagstoff

  Her samles forskning, litteratur og fagstoff om drop-in-dåp: 

  Stein Ellinggard: "Frelst i en fei?!"

  Olavstipendet for 2021 ble tildelt Stein Ellinggard, sokneprest i Bakklandet og Lademoen menighet. I rapporten "Frelst i en fei?!" har Ellinggard undersøkt bruken av drop-in-dåp i Den norske kirke, og har spurt hvilken ny kunnskap vi kan få om dåpen ved å studere denne praksisen. 

  Sluttrapporten FRELST I EN FEI?! -En kritisk undersøkelse omkring bruken av drop in-dåp i Den norske kirke fra 2015-2020.

  Stein Ellinggard har også skrevet en artikkel om undersøkelsen som er publisert i Teologisk tidsskrift.

  Drop-in-dåp: En markedstilpasset og deprivatiserende dåpspraksis.

  Se opptak fra Olavsstipendseminaret der sokneprest Stein Ellinggard presenterer rapporten. Biskop i Oslo, Kari Veiteberg, sokneprest Petter Johannessen, og Hilde Marie Movafagh fra MF Vitenskapelig høyskole responderer.

   

  Bokanmeldelse "Drop-in-dåb"

  Drop-in-dåb er utgitt av forlaget Eksistensen Akademisk i Danmark. Redaktører: Birgitte Kragh Engholm og René Høeg. Forlag: Eksistensen Akademisk, 2019. Boken er anmeldt av Christine H. Aarflot for Presteforeningen. 

  For bestilling av boken.

   

   

   

   

   

   

   

 • Fagstoff og litteratur

  Fagstoff og litteratur

  Litteratur

  Dåpen - en nådens kilde
  Denne boken er sendt gratis til alle menigheter fra Kirkerådet. Bruk sirkulasjonslisten og la den gå på omgang i staben. Det er første gang på over førti år utgis det en helhetlig framstilling av dåpens teologi på norsk. Mye har endret seg i samfunnet og det økumeniske klimaet de siste tiårene, noe som får konsekvenser for hvordan man skal forstå dåpens betydning i dag. En fordypning på dåpsfeltet, skrevet av MF-professor Harald Hegstad.

  Dop i förändring
  En studie av föräldrars aktiva val och församlingars strategiska doparbete. Svenska kyrkan 2019.

  Et religiøst landskap i endring
  KIFO Rapport 2016: Oppslutning om dåp på Østre RomerikeEt samarbeidsprosjekt mellom Østre Romerike prosti og Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). 

  Nar det rokkes ved tradisjon og tilhørighet
  KIFO Rapport 2015: Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømmeOslo bispedømme har gitt tilskudd til forskningen.

  Fokus: Dåp
  Sjur Isaksen. 2015. Oslo. IKO-Forlaget. Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

  Dåb eller ej? Rapport om småbørnsforælres til- og fravalg af dåb
  Det Teologiske Fakultet, Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet, 2015

  Dåpssamtalen i en ny tid
  Runar J. Liodden. 2014.  Prismet Nr. 2 – 2014, IKO-forlaget.

  Dåp i dag – Foreldres motivasjon og opplevelse av å bringe barn til dåp – en kvalitativ empirisk undersøkelse. 
  Tinderholt, Solveig. 2013. Masteravhandling i RLE (MF)

  Velkommen til oss. Ritualisering av livets begynnelse.
  Høeg, Ida Marie. 2009. (UiB)

  Dåpssamtalen – det viktige første møte mellom foreldre og kirke.
  Jansvik, Eva Marie. 2009. Spesialavhandling i religionspedagogikk. (MF)

  Dåpssamtalen mellom det hellige og alminnelige – kirkens utfordringer i møte med unge foreldre i en postmoderne tid. 
  Holdø, Cecilie. 2008. Masteroppgave i kirkelig undervisning (MF)

  Beskytt øyeblikket mitt
  Bok med ulike artikler som ut i fra et faglig ståsted belyser hvordan man som voksne bør forholde seg til små barn på en trygg og verdig måte

  Fokus: Barn, krenkelser, tro 
  Ressurshefte med praksisnære fagtekster om hvordan vi som voksne møter barn. Inneholder også en samtaleveiledning som kan brukes i dåpssamtaler

  Dåpssamtalen
  Oppgave skrevet av Ingvild Osberg i faget «prest og teolog i praksis» som handler om dåpssamtalen. Oppgaven har også mange henvisninger til andre kilder, dersom man vil fordype seg videre.

  Det lutherske dåpssyn i trusoppløringa
  Kva opptek prestar og undervisningsmedarbeidarar i samband med dåpsarbeidet? Er dåpen nødvendig for frelse? Kva skjer i dåpssamtalen? Gjennom tre fagartiklar drøftar Knut Alfsvåg og Hans Austnaberg desse og fleire høgaktuelle spørsmål! 

 • Webinar

  Webinarer om dåp

  Dåp og dåpssamtale med unge og voksne

  Hva snakker vi om i dåpssamtalen med unge og voksne? Hvilke erfaringer er gjort med tidspunkt for dåp av konfirmanter og unge? Og er det gode praksiser som vi kan lære av?

  Dåpssamtalen

  Dåpssamtalen er et svært viktig møtepunkt mellom den som skal døpes, familien og kirken, men hva snakker man egentlig om i denne samtalen?

  Kommunikasjon om dåp

  Hvordan kommunisere med få setninger hvorfor dåp er viktig? Hva lurer de som skal ha dåp på? 

  Hvorfor velge dåp eller ikke dåp?

  Her presenterer fire forskninger om dåp. Hvorfor velger foreldre å døpe barnet sitt? Hvorfor benytter noen seg av drop-in-dåp og hvordan er dåp i de nordiske landene?