Kirken logo

Veiledningshefte om samiske språk, kultur og liturgier

Hvilke språk vi bruker er med på å gjenspeile virkeligheten. Hva som er synlig i kirkerommene, hva som blir sagt og hvordan, kan være med på å løfte fram deler av historien som har vært skjult.

Veiledningshefte om samiske språk, kultur og liturgier
 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Avdeling for samisk kirkeliv
 • Publisert
  07.06.2024
 • Oppdatert
  18.06.2024
 • Beskrivelse

  Arbeidet med å gjøre samisk kirkeliv til en selvfølgelig del av en menighets daglige virke er ikke gjort i en håndvending. Bispedømmene og
  Samisk kirkeråd/Kirkerådet er støttefunksjoner i dette arbeidet.

  Vi har laget denne brosjyren for å gi grunnleggende hjelp til å hvordan man konkret kan inkludere samisk språk og kultur i gudstjenester, kirkelige handlinger og menighetenes øvrige aktiviteter.

  Når den enkelte menighet tar i bruk samisk språk og kultur på en ydmyk og inkluderende måte kan samiske menighetsmedlemmer oppleve at det er plass til dem i kirka. I tillegg er det viktig å ha tilgang til egne samiske møtesteder.

  Veiledningsbrosjyre - samisk språk kultur og liturgi i Den norske kirke

Kontaktpersoner