Kirken logo
Omsorg for døende – rituale ved livets slutt

Omsorg for døende – rituale ved livets slutt

Ressurser for å gjennomføre og promotere kirkens ritual for en som ligger for døden. Last ned ressurshefte, promoteringsmateriell, inspirasjon- og fagstoff med mer.

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Tinn kirkelige fellesråd i samarbeid med flere
 • Publisert
  22.06.2022
 • Oppdatert
  02.06.2023
 • Beskrivelse

  Kirken har et tilbud for den som ligger for døden – vil bruke ritualet og være med å gjøre det kjent?

  Intensjonen med ressursene er at du skal få den informasjonen du trenger for å kunne gjennomføre et enkelt rituale for en som ligger for døden.

  Forskning viser at påminning fra kirkelige ansatte til sykehjemsansatte, sammen med jevnlig tilstedeværelse på sykehjemmene, fører til at ritualer ved livets slutt blir hyppigere gjennomført. Enkle grep som brosjyrer, plakater, informasjon i sosiale medier og mail til det lokale sykehjemmet, kan være det som skal til. Les mer om prosjektet og ressursene i fanen Intro og bakgrunn i sidemenyen

  Vi håper og tror at dette prosjektet vil øke sannsynligheten for at ritualer ved livets blir tatt i bruk for mennesker som ligger for døden.

 • Innhold

  Innholdet i ressursen

  Klikk deg frem i sidemenyen for å finne de ulike ressurselementene. Dette finner du i ressursen:

  • Introduksjon 
   • Prosjektleder og diakon Silje Sjøtveit forteller om prosjektet.
   • Her finner du også en podkastepisode du kan lytte til om prosjektet.
  • Ressurser til gjennomføring
   • Ressurshefte som inkluderer ritualet på bokmål og nynorsk, forslag til samler som kan egne seg til å bruke i en slik stund, dikt, erfaringdeling og ulike fag- og refleksjonstekster til fordypning og refleksjon.
   • Ritualet til nedlastning i pent design, som kan brukes i selve gjennomføringen.
  • Prisvinnende video til fri bruk
   • Prisvinnende video til fri bruk i sosiale medier og andre eksterne plattformer.
   • Her finner du også en podkastepisode du kan lytte til om arbeidet med promoteringsfilmen.
  • Ressurser til promotering og ekstern kommunikasjon
   • Prisvinnende video til fri bruk i sosiale medier og andre eksterne plattformer. 
   • Brosjyre som kan tilpasses og skrives ut og deles ut til pårørende eller ha tilgjengelig på sykehjemmet. Brosjyren skrives ut med vanlig printer på A4-ark.
   • Plakat som kan tilpasses og skrives ut. Plakaten kan henges opp på kirkens oppslagstavle eller andre passende steder. Plakaten kan skrives ut med vanlig printer på A4- eller A3-ark.
   • Tekstmal til mail du kan bruke for å gjøre lokalt sykehjem oppmerksom på tilbudet.
   • Nettside på kirken.no som kan linkes til på lokal nettside.
 • Introduksjon

  Introduksjon til materiellet fra prosjektlederen 

  Kirken har et tilbud for den som ligger for døden - vil du være med å gjøre det kjent?

  Den norske kirke har i mange år hatt et rituale for døende (Gudstjenesteboka 1992). Diakoniutvalget i Tinn (Telemark) fikk 100 000kr i prosjektmidler fra Kirkerådet i 2020 nettopp for å løfte frem dette ritualet ved livets slutt. De ble opprettet en prosjektgruppe som i tillegg fikk innvilget 60 000kr fra Bergensstiftelsen.

  Prosjektgruppa har utarbeidet et helt nytt ressurshefte samt leid inn filmproduksjonsselskapet FENOMEN i Porgrunn, som også står bak den populære serien «Rådebank» på NRK. De har i samarbeid med prosjektgruppa laget en kortfilm til bruk på sosiale medier, for å gjøre dette tilbudet ved livets slutt fra kirken, enda bedre kjent.

  I tillegg har prostidiakon i Vest-Telemar, Eilev Erikstein, laget en podcast der han intervjuer filmprodusent Knut Inge Solbu og diakon Silje Sjøtveit. 

  Det er med stor stolthet og glede vi kan fortelle at kortfilmen lever sitt eget liv ute i den store verden under tittelen «The Blessing», og den har allerede blitt nominert i en kortfilmfestival i Cannes, tatt opp på en kortfilmfestival både i India og Filippinene samt vunnet en pris på en tyrkisk kortfilmfestival.

  Prosjektgruppa har også utarbeidet et forslag til en mail som kan sendes til de lokale sykehjemmene i deres kommune for å gjøre dette tilbudet enda bedre kjent. Vi anbefaler at vedlagte mail skrives under av en lokal ansatt i kirken hos dere, og mailes til kommunens postmottak.

  Der står det blant annet at sykehjemsansatte og pårørende kan ta direkte kontakt med lokal prest eller diakon, for å få gjennomført dette ritualet. 

  De blir henvist til å lese mer om tilbudet, og søke opp sin lokale menighet her:
  https://kirken.no/nb-NO/bli-med/noen-a-snakke-med/sorg/omsorg-pa-dodsleiet/

  Intensjonen med ressursheftet er at både vi i kirken, sykehjemsansatte og pårørende skal få den nødvendige informasjonen som trenges for å kunne gjennomføre et enkelt rituale for den som ligger for døden.

  I begynnelsen av ressursheftet, finner du selve ritualet både på nynorsk og bokmål, samt forslag til salmer som kan egne seg under et slikt rituale. Videre i heftet vil du finne ulike refleksjonstekster som er tenkt å gi inspirasjon, litt mer kunnskap om betydingen av rituale ved livets slutt, og ikke minst mot til å gjennomføre det.

  Fint om dere tar opp denne saken på stabsmøte lokalt hos dere, og samtidig blir enige om hvem fra kirken som henvender seg til det/de lokale sykehjemmene.

  I tillegg håper vi at dere vil spre filmen, podcasten og informasjonen om dette ritualet på deres lokale Facebookside og eventuelt på Instagram.

  Den norske kirke nasjonalt vil bruke filmen i perioden før allehelgen 2022, helt konkret første uke i oktober 2022. Sorgstøtte står i fokus i oktober-november i mange av landets menigheter. Å gjøre dette ritualet kjent i perioden vil virke støttende og styrkende for dette fokuset.

  Flott om dere oppfordrer mange til å like og dele filmen når den tid kommer.

   

  Mvh

  Silje Sjøtveit

  Diakon
  Leder av prosjekt «Omsorg for døende»
  Mob 97541299

   

  Lytt til podkasten Diakonalgang

  I podkasten Diakonalgang reflekterer diakonene Eilev og Ivar over hva diakoni er. Der løfter de utfordringer og gleder ved det å lede det kirkelgie omsorgsarbiedet. I episode 12 forteller diakon Silje Sjøtveit, prosjektleder for "Omsorg ved livets slutt" om arbeidet med ressursen.

  Lytt til episoden "Å få løfta sitt åsyn" av Diakonalgang på Spotify her.

 • Gjennomføring

  Ressurser til gjennomføring

  Ressursheftet

  Last ned heftet i PDF her.

  Heftet inneholder:

  • Ritualet på bokmål og nynorsk
  • Forslag til samler som kan egne seg til å bruke i en slik stund
  • Dikt
  • Erfaringdeling og ulike fag- og refleksjonstekster til fordypning og refleksjon

  Ritualet

  Her finner du ritualet til nedlastning i pent design, som kan brukes i selve gjennomføringen. Last ned og skriv ut på A4-ark.

  Last ned:

 • Promotering

  Ressurser til promotering og ekstern kommunikasjon

  Prisvinnende video

  Finn ressurser under fanen "Video" i sidemenyen.

  Plakat

  Plakat som kan tilpasses i PowerPoint og skrives ut. Plakaten kan henges opp på kirkens oppslagstavle eller andre passende steder. Plakaten kan skrives ut med vanlig printer på A4- eller A3-ark.

  Last ned plakaten her.

  Brosjyre

  Brosjyre som kan tilpasses og skrives ut og deles ut til pårørende eller ha tilgjengelig på sykehjemmet. Brosjyren skrives ut med vanlig printer på A4-ark.

  Last ned brosjyren her.

  Slik bretter du brosjyren

  E-post-mal til sykehjem

  For å gjøre lokalt sykehjem oppmerksom på tilbudet, kan det være lurt å sende en e-post med informasjon. Her finner du mal til teksten.

  Last ned tekstmal her. 

  Nettside

  Det er laget en nettside på kirken.no med informasjon om ritualet. Bruk gjerne teksten som utgangspunkt for å skrive om hvordan en kan ta i bruk ritualet lokalt hos der. 

  Nettsiden finner du her.

 • Video

  Prisvinnende video til fri bruk

  Her kan du laste ned video til fri bruk i sosiale medier og andre eksterne plattformer. 

  Den norske kirke nasjonalt vil bruke filmen i perioden før allehelgen 2022, helt konkret første uke i oktober 2022. Sorgstøtte står i fokus i oktober-november i mange av landets menigheter. Å gjøre dette ritualet kjent i perioden vil virke støttende og styrkende for dette fokuset.

  Se og bygg inn videoen på nettsider

  Videoen ligger på YouTube her.

  Last ned videoen

  Klikk her og last ned.

   

  Lytt til podkasten Diakonalgang

  I podkasten Diakonalgang reflekterer diakonene Eilev og Ivar over hva diakoni er. Der løfter de utfordringer og gleder ved det å lede det kirkelgie omsorgsarbiedet. I episode 12 forteller diakon Silje Sjøtveit, prosjektleder for "Omsorg ved livets slutt" om arbeidet med ressursen.

  Lytt til episoden "Å få løfta sitt åsyn" av Diakonalgang på Spotify her.

Kontaktpersoner