Kirken logo
Åpen kirke – veiledning og kommunikasjon

Åpen kirke – veiledning og kommunikasjon

"Åpen kirke" er både konkret veiledning til å holde Åpen kirke, men også kommunikasjonsressurser til fri bruk i menigheten for å vise at kirken er åpen.

  • Laget av
    Kirkerådet
  • Publisert
    20.05.2021
  • Oppdatert
    02.09.2022

Kontaktpersoner