Kirken logo
Musikkmøter

Musikkmøter

Et møte mellom barn og eldre gjennom musikk.

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, voksne/familie
 • Laget av
  Gjøvik kirkelige fellesråd med støtte av Kirkerådet
 • Publisert
  07.05.2023
 • Oppdatert
  06.12.2023
 • Beskrivelse

  Musikkmøter

  Hvordan kan kirken ivareta kontakten med lokale institusjoner og aktører i lokalsamfunnet? Mange har gode erfaringer. Menigheter i Gjøvik kirkelige fellesråd har planmessig tatt utgangspunkt i hva som skjer av aktiviteter i kirkene og tatt disse i bruk på ulike møteplasser. Musikkmøter, der babysang og barnekor har vært på omsorgssenter, har skapt større empati og forståelse for alle parter. Og mange gode møter mellom mennesker på tvers av generasjoner. 

  "Use Your Talents" har vært til inspirasjon i dette arbeidet. Metoder og perspektiver løfter opp fellesskapets betydning gjennom å bygge nettverk og fellesskap i lokalsamfunnet. Alle bidrar med det de er gode på.

  Å synge sammen har tradisjonelt vært knyttet til fellesskap og tilhørighet. Kirken er et sted hvor fellessang praktiseres. Og gjennom sang kan alle bidra, og fellesskapet i sang utvikles når det skapes møteplasser der dette kan skje. 

  Det er utarbeidet ressurser til hvordan musikkmøter kan gjennomføres i lokalsamfunnet. Dette kan gjøres på mange måter og steder. Og det kan også skape ringvirkninger til andre arenaer der kirken kan være en bidragsyter og pådriver. 

  Ressursene:

  Tryk her for å se musikkmøte hefte.

  Trykk her for å se sangmedisin etikett.

  Trykk her for å se brosjyre om generasjonssang.

Kontaktpersoner