Kirken logo

Pilegrimsressurser

Kirkerådet og KA har ressurssider om det å være pilegrim og åpne kirker langs pilegrimsleden. Disse kan benyttes av menigheter og fellesråd for å imøtekomme behov for åpne kirker om sommeren.

Pilegrimsressurser
Publisert 3. juni 2024
Oppdatert 03.06.2024

Ressurser for åpne kirker: 

Kirkerådet har en større samleside med informasjon om åpne kirker her på Ressursbanken, hvor det blant annet ligger en veileder med inspirasjon og informasjon for hvordan legge tilrette for flere åpne kirker, også  utenom arrangementer. Veilederen finner du under "gjennomføring/veiledning" i denne lenken her, og du kan velge mellom bokmål og nynorsk. Der ligger også retningslinjer for kirkeverter ved åpen kirke.

KA har en veileder om sikring av åpne kirker, som du finner i denne lenken. Formålet er å gi råd og veiledning for hvosdan kirker kan sikres på en god og trygg måte slik at flere kirker kan stå mer åpne og være tilgjengelige for alle som ønsker å søke seg hit. 

Webinar

Hvem er pilegrim i dag; hvorfor og hvordan?